13263928_1232104893480047_2693512628066630249_n.jpg...

Baltijas atklātais čempionāts Bodībildingā un Fitnesā. Programma:

 1. Lietuvas un Latvijas atklātais čempionāts, kultūrismā un fitnesā.
 2. Sportiski priekšnesumi
 3. Sporta apģērba un sporta uztura tirdziņš.

Festivāla organizatori: ČEMPIONĀTS organizē Latvijas NABBA federācija, Beiker Fitness, Tukuma Brāļi, Gym Lāčplēsis

Festivāla vieta:ČEMPIONĀTS notiks 4. jūnijā, 2016. gadā Tukuma Kultūras Namā (Tukums, Lielā iela 1)

Pieteikumi: Komandas vadītājiem jāiesniedz pieteikumi līdz 25.maijam 2016.g.uz e-pastu: tukums.beikerfitness@gmail.com Pieteikumu jāaizpilda ar drukātiem burtiem, precīzi norādot vārdu, uzvārdu, vecumu, kategoriju un treneri. Pieteikuma oriģinālu ir jāiesniedz sacensību dienā pie reģistrācijas.

Dalībnieku reģistrācija: Reģistrācija notiks no 11:00 - 12:00 sacensību norises vietā. Reģistrācijas laikā obligāti jāpiedalās komandas vadītājām, kuram jāiesniedz pieteikuma oriģinālu. Dalībnieku reģistrāciju veic tiesnesis – sekretārs un federācijas pārstāvis vai orgkomitejas loceklis. Dalības maksa: 10,00 eur.

Reģistrācijas laikā dalībniekām ir: • Jābūt uzstāšanās apģērbā ( peldkostīms, peldbikses ) • Jāveic auguma un svara mērijumus • Līdz jābūt pasei vai identifikācijas kartei • Līdz jābūt mūzikas ierakstam uz CD diska, uz kura jābūt rakstītām vārdam, uzvārdam, Komandas vai pilsētas nosaukumam, atskaņojamā ieraksta numuram un kad jāatskaņo ieraksts? ( pirms uznākšanas uz skatuves vai – brīdī, kad dalībnieks ir jau uz skatuves) Organizatori neatbild pa sliktu ieraksta kvalitāti vai nepareizu audio formātu. • Komandas dalībnieks drīkst piedalīties tikai vienā vecuma vai klases kategorijā.

Čempionāta kategorijas:

 1. Absolūtā kategorija “Miss Fitness Model” – dalībnieces uzstājas 2 raundos:

 2. Absolūtā kategorija “Men Model” - dalībnieki uzstājas 2 raundos: Dalībnieku svars nepārsniedz “svars= augums – 100”

 3. Absolūtā kategorija „Miss Fitness” – 165 cm.

 4. Absolūtā kategorija “Miss Fitness” + 165 cm. Dalībniece nevar pārsniegt prasības „svars = augums cm. – 110”

 5. Absolūtā kategorija “Juniori” – dzimuši 1995 g. un jaunāki

 6. Absolūtā kategorija “Miss Fitness + 35” dalībnieces 1980 un vecākas

 7. Absolūtā kategorija “ Mr. Fitness + 40” dalībnieki 1975 un vecāki

 8. Absolūtā kategorija „ Misters Fitness” Dalībnieks nevar pārsniegt prasības „svars = augums - 97”

 9. Absolūtā kategorija „Klasiskais Kultūrisms (Classic Bodībuilding)” dalībnieks nevar pārsniegt prasības „svars = augums - 94”

 10. Absolūtā kategorija „ Miss Figūra ”

 11. Kategorija “Kulturisms ( Bodybuilding)“ starp vīriešiem – 177 cm.

 12. Kategorija “Kultūrisms ( Bodybuilding)“ starp vīriešiem + 177 cm. • Ja kategorijā ir mazāk par trīs dalibniekiem, tad tā tiek apvienota ar citu kategoriju, saglabājot vērtējuma rezultātus atsevišķi.

Atlases sacensību sākums pulk.13.00. Zālē tiks ielaisti sacensību dalibnieki (ar dalibnieku kārtas numuriem), tiesneši, komandas vadītāji, treneri ar akreditācijas kartiņām, kuras saņemtas reģistrācijas laikā. Pretējā gadījumā ieeja ar biļetēm. Biļešu cena: priekšsacīkstēm – Par brīvu, Vakara daļai- 5,00 eur Kategoriju uztāšanās laiks būs norādīts uz vietas. Ar precīzu laiku katrai kategorijai. Sacensību kārtība priekš Miss un Misters Fitness, Miss Figure, Klasiskā kultūrisma, Kultūrisma. 1.Brīvā programma līdz 90 sek. 2.Proporciju salīdzināšana,obligātās pozas.

Miss Model Fitness 5 izvēles pozas peldkostīmā-no priekšas, no labās puses, no aizmugures, no kreisās puses, no priekšas. Proporcijas, simetrija, ķermeņa tonuss Iznāciens vakartērpā –Vispirms visas dalībnieces nostājas uz skatuves vienā līnijā, pēc tiesneša aicinājuma dalībnieces pārvietojas pa skatuvi pēc H trajektorijas un atgriežas savā vietā. Noslēgumā visas dalībnieces veic apli pa skatuvi un pamet to. 13. “Men Model” Iznāciens šortos - 5 izvēles pozas visiem kopā. Tiek vērtēts vispārējais izskats, proporcijas, musk.reljefs, atbilstība “Mens Model” izskata kritēriju prasībām. Izvēles programma – 90 sek. īsie šorti, kuri nosedz ne vairāk kā 1/3 no augšstilba, kas ļauj novērtēt kāju attīstību. Tiek vērtēta sevis prezentācijas spēja, programma, plastika, artistiskums, plastiskums vai meistarība. Obligātās pozas kategorijās:

Classic Bodybuilding un Bodybuilding:

1.Bicepss-skats no priekšpuses. 2. Krūtis - muguras platie musk. skats no priekšas 3.Bicepss,krūtis,un kāja-skats no sāniem. 4.Tricepss-skats no sāniem 5. Muguras platie muskuļi kājas ikru musk. no mugurpuses 6.Bicepss no mugurpuses 7.Vēdera prese un kāju muskuļi. 8.”Vissmuskuļļotākā ( Most Muscular)” poza (Tikai Bodībildinga kategorijā) Brīvā programma - 90 sek.

Miss Fitness un Miss Figure

1.Rokas-bicepss pamats,skats no priekšas (Viktorijas poza) 2.Krūtis - muguras platie musk. skats no priekšas 3.Labā roka-bicepss skats no sāniem. 4.Rokas-skats no muguras. 5.Muguras platie muskuļi kājas ikru musk. no mugurpuses 6.Tricepss- skats no sāna. 7.Vēdera prese un kāju muskuļi. Brīvā programma-līdz 1,5 minūtei.

Salīdzinājuma prioritātes: proporcijas, sportiskā forma, elegance, sievišķība, mazākie sportiskie trūkumi,labākais brīvās programmas izpildījums. Brīvā programma sastāda apm.40% no kopējā vērtējuma. Mister Fitness 1.Rokas-Bicepss,skats no priekšpuses 2. Tricepss- skats no sāna. 3.Labās rokas bicepss-skats no sāniem. 4. Muguras platie muskuļi kājas ikru musk. no mugurpuses 5.Vēderprese, kājas Brīvā programma līdz 90 sek.

Prioritātes salīdzinājumā: Proporcijas, muskulatūras attīstība (kultūrismā), sportiskā forma, elegance (klasiskā kultūrismā), sportisko trūkumu mazākais skaits. Labākais izpildījums obligātajām pozām (kultūrismā) un brīvā programmā (klasiskā kultūrismā). Brīvā programma sastāda apmēram 40% no kopējā vērtējuma.

Fināldaļa

 1. Sākums 18:00 biļešu cena 5,00 Eur.
 2. Atklāšanas ceremonijā uzstājas 5 finālisti no katras kategorijas uztāšanās kostīmos, komandas vadītāji, tiesneši, augstu stāvošas personas. Fināla uzstāšanās kārtība: Kategoriju uzstāšanās kārtība būs norādīta uz vietas ar precizitāti līdz 7 minūtēm. Fināla uzstāšanās kategorijās: • 1.Brīvā programma līdz 90 sek. • 2.Visa kategorija- “posedown” 60 sek, • 3.Apbalvošana. Apbalvošana. Finālisti - 5 sportisti,saņem diplomus un suvenīrus, 1 – 3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, uzvarētājs saņem kausu. ( apbalvotie atlēti piedalās komandu vērtējumā – 1. Vieta= 5 p. – 5 vieta = 1 p.) Labākā komanda saņem specbalvu.

Vispārīgie noteikumi 1.Komandas pieteikums jāatsūta līdz 25. maijam. 2.Pretenzijas no komandām netiks pieņemtas, ja iepriekš netiks iesniegts iesniegums. 3.Reģistrācija un pašas sacensības tiks rīkotas pēc augstāk minēta reglamenta un laika. Akreditācijas kartiņas (apkalpojošais personāls) nedod tiesības fināla laikā ieņemt zālē sēdvietas.

Atbildēt uz šo ierakstu

Baltic Open Championships in Bodybuilding and Fitness Program:

 1. Lithuanian and Latvian Open Championships in Bodybuilding and Fitness
 2. Sports performances / competition in different categories
 3. Display and fair of sportswear and nutrition

Organizers of the Championships: NABBA federation of Latvia, ‘Beiker Fitness’, ‘Tukuma Brāļi’ and ‘Gym Lāčplēsis’ Place and time of the event: 4 June, 2016, Tukums Cultural Centre (Tukuma Kultūras Nams) – Tukums, Lielā Street 1, Latvia Application: Application should be submitted by 25 May, 2016 by team manager to the following email address: tukums.beikerfitness@gmail.com Application shoult be filled with capital letters and precise information of athete’s name, surname, age, category and coach. The original appliation form has to be submitted when registrating on a day of competition. Mind that each participant can compete only in one category. Regsitration of the participants: Registrattion for the championships will take place in the venue of the event, from 11:00 to 12:00. The team manager has to be present at the registration and ready to submitt the original of the application form. Registration will be carried out by the secretary judge, representative of the federation or member of the organizing team. Membership fee: In order to particpate in the championship, each athelete has to pay 10 EUR participation fee. At the time of registration each participant has to: • wear competition outfit (swimsuit or speedos/swimming trunks); • take height and weight measurements; • have ID card or passport; • have a CD with music needed for competition. On the submitted CD the following information has to be written – athete’s name, surname; the name of the represented city or team; the number of the tract; and information when the tract has to be played (before entering the stage or at the moment when being on the stage). Organizers of the event do not take any responsibility fot the quality of the music and/or wrong audio format. Categories of the championships:

 1. ‘Miss Fitness Model’ – participants copmpete in 2 rounds:

 2. ‘Men Model’ - participants copmpete in 2 rounds: Weight of the participants does not exceed ‘weight = height -100’

 3. ‘Miss Fitness’ - 165 cm.

 4. ‘Miss Fitness’ + 165 cm. Weight of the participants does not exceed ‘weight = height cm -110’

 5. ‘Juniors’ – born in 1995 and younger

 6. ‘Miss Fitness + 35’ – participants born in 1980 and older

 7. ‘Mr. Fitness + 40’ – participants born in 1975 and older

 8. ‘Misters Fitness’ Weight of the participants does not exceed ‘weight = height -97’

 9. ‘Classic Bodībuilding’ Weight of the participants does not exceed ‘weight = height - 94’

 10. ‘Miss Figure’

 11. Category ‘Bodybuilding’ among men -177 cm.

 12. Category ‘Bodybuilding’ among men + 177 cm. Mind that if there are less that three contestants in each category, the category is combined with another one, keeping the judging criteria seperate The competition starts at 13:00 when the competitors (according to their serial numbers), judges, team managers, coaches (with their accreditation cards given at the time of the registration) will be allowes into the hall. If the above mentioned people by any chance miss their entrance, they will have to purchase an entrance fee.

Entrance fee: Judging part - FREE, 5,00 EUR – evening part.

The precise starting time of competition for each category will be diplayed on the spot. Competition order for the following categories: Miss & Mister Fitness, Miss Figure, Classic Bodybuilding, Bodybuilding, 1.Athete’s program up to 90 sec. 2.Mandatory poses, proportions, symetry.

Miss Model Fitness 5 chosen poses wearing a swimsuit – front, right side, back, left side, front. Proportions, symetry, physical fitness is to be evaluated. When wearing an evening dress – at first, all the participants stand on the stage in one line. After the command by the judge, paricipants move around the stage in H trajectory and return to their place. In conclusion, all the participants move around in a circle and leave the stage.

‘Men Model’ When wearing shorts – all together contestants show 5 chosen poses. Overall look, proportions, muscle separation and accordance to ‘Men’s Model’ criteria is to be evaluated. Chosen program – 90 sec. Contestants must wear short shorts/ swimming trunks that are no longer than 1/3 from thigh, so that leg muscle development can be evaluated. Presentation of oneself, program, plastic arts, creativity and/ or other skills are to be evaluated.

Obligatory poses in different categories:

Men’s Bodybuilding: 1.Front double bicepss 2.Front Lat spread 3.Bicepss & side chest 4.Tricepss 5.Lat spread from the back & calf muscle 6.Back double bicepss & calf muscle 7.Abdominals & thigh 8. Most Muscular” (only Bodībilding categories)

Free program – 90 sec.

Miss Figure

1.Front double bicepss ( Viktoria pose ) 2.Front Lat spread 3.Bicepss & side chest 4.Tricepss 5.Back double bicepss & calf muscle 6.Lat spread from the back & calf muscle 7. Abdominals & thigh

Free program up to 1.5 min.

Priorities in judging: Proportions, athletic shape, elegance, femininity, least athletic drawbacks, best ferformance of free program. Free program accounts for approximately 40% from all points. Mister Fitness

 1. Front double bicepss
 2. Tricepss
 3. Bicepss & side chest
 4. Back double bicepss & calf muscle
 5. Abdominals & thigh

Free program up to 90 sec.

Priorities: Proportion, muscle development (bodybuilding), athletic shape, elegance (classic bodybuilding), the amount of athletic drawbacks. Best performance of obligatory poses (bodybuilding) and free program (classic bodybuilding). Free program accounts for approximately 40% from all points.

Finals:

 1. Finals start at 18:00, entrance fee – 5 EUR ( 6 EUR for both – morning and evening sessions).
 2. In an opening ceremony, 5 finalists from each category will take the stage, as well as team managers, judges and other prominet people.

Procedure of the finals: The precise starting time of competition for each category will be diplayed on the spot, up to 7min precision.

Finals for each category:

 1. Free program up to 90 sec.
 2. Everyone in the category – 60 sec ‘posedown’.
 3. Award ceremony.

Award ceremony: Finalists – 5 athletes receive a diploma and souvenirs. 1st, 2n and 3rd place winners are awarded with medal; the winner gets a cup. (Awarded athletes also take part in team competition – 1st place winner = 5 p., 5th place = 1 p. Best team in overall is awarded with special prize). Overall regulations:

 1. Team appplication has to be submitted by 25 May.
 2. No complaints will be dealt with unless the team has submitted the application.
 3. Registration and the championships will be organized according to the above mentioned statute and time.
 4. Accreditation cards (staff) does not give permission to occupy seats in the hall at the time of finals.

Atbildēt uz šo ierakstu

All The Best

Atbildēt uz šo ierakstu

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika