Drusku nostaļğijai. ?...

https://www.facebook.com/Bauskasmotormuzejs//Bauskasmotormuzejs/posts/1354384321320553Autobusu LiAZ vēsture // History of LiAZ bus // История автобусов ЛиАЗ

Par Likinskas autobusu rūpnīcas (LIAZ) dzimšanas dienu tiek uzskatīts 1937. gada 2. augusts: tad pilsētā Likino-Dulevo sāka darboties Mežsaimniecības tehnikas rūpnīca. 1945. gadā rūpnīca tika pārdēvēta par Likinskas mašīnbūves rūpnīcu (LiMZ). Tās produkcija- daudzveidīgi sintētiskie materiāli. 1958. gadā, kad Maskavā, Ļihačova vārdā nosauktā rūpnīca (ZIL) bija specialīzējusies kravas auto ražošanā, tika pieņemts lēmums par autobusu ražošanas pārcelšanu no Maskavas uz LiMZ (Likinskas mašīnbūves rūpnīcu), ko tuliņ pārdēvēja par Likinskas autobusu rūpnīcu (LiAZ). ZIL, savukārt, koncentrējās uz kravas automobiļu ražošanu. 50-60-tajos gados īpaši strauji pieauga lielo pilsētu pieprasījums pēc lielas ietilpības autobusiem. Dzīvojamo ēku celtniecība kopš 50-to gadu beigām auga milzīgos tempos, un jauno ēku iedzīvotājiem, bija nepieciešams sabiedriskais transports. Tajā laikā visi padomju autobusi bija paredzēti 50-60 pasažieriem. Tāpēc 50-to gadu beigās “ZIL” sāka jauna, ietilpīgāka autobusa konstruēšanu. 1962. gadā sākās jauna pilsētas pasažieru autobusa LiAZ-677, projektēšanas darbi. Tika izmantoti ZIL un LAZ inženieru agrāk veiktie pētījumi. 1991-1995. gadi bija sarežģīts laiks visām bijušās Padomju Savienības rūpnīcām, arī LiAZ piedzīvoja krīzi. Finansējuma trūkums un ražošanas apjomu kritums noveda pie ražošanas apturēšanas. 1996. gadā, pateicoties vadības palīdzībai, izdevās saglabāt visu LiAZ rūpnīcas teritoriju, iekārtas palika neskartas un tas ļāva atjaunot ražošanu dažus gadus vēlāk. Situācija autobusu tirgū izrādījās pārāk nelabvēlīga rūpnīcai. Nodokļu un neizmaksāto algu parādos bija uzkrājušās milzīgas summas. Rūpnīca bija spiesta paziņot par savu bankrotu. 1996. gadā ražošana tika apturēta, gadu vēlāk, rūpnīca tika atzita par bankrotējušu. Pēc bankrota un rūpnīcas reorganizācijas, rūpnīca ar jaunu nosaukumu “Likinskas autobuss” atjaunoja ražošanu.

Logotips LiAZ logotips, tāpat kā daudzi citi Padomju automobiļu logotipi, ir ļoti vienkāršs – stilizēts rūpnīcas nosaukums apļveida rāmī.

// // // //

The birth of Likinska Bus Plant (LiAZ) is considered 2nd August, 1937 - the city Likino-Dulevo became operational forestry equipment factory. In 1945 the factory was renamed Likinskas engineering plant (LiMZ). Its output reflected multitude synthetic materials. After the Second World War LiMZ was reborn again. The factory received new equipment and changed its profile. In 1958, due to the specialization of ZIL truck production, a decision was taken on the bus production transfer from Moscow to LiMZ factory from that time called the Likinskas bus factory (LiAZ). ZIL on the other hand focused on commercial vehicle production. 50-60-ies was the time when the demand for high-capacity buses grew really fast. Residential building construction grew in huge pace since the end of 50-s, and while the new building residents were far away from the industrial center, they just needed public transport. At that time, all the Soviet buses were provided for 50-60 passengers. So in the end of 50-ies "ZIL" started a new, roomier bus design. 1962 ushered in a new urban passenger design activities. In addition, it was used ZIL and LAZ earlier studies. 1991-1995. years were a difficult time for all of the former Soviet Union factories, also LiAZ experienced crisis. Lack of funding and production volumes decline led to the suspension of production in 1996. Thanks to the external management assistance managed to keep all LiAZ plant area, equipment remained intact and it allowed to renew production a few years later. The situation in the bus market proved to be too harmful for the plant. Taxes and unpaid wages accumulated in huge amounts. The factory was forced to announce their bankruptcy. In 1996, production was halted. In 1997, the factory was bankrupted.

// // // //

Началом истории Ликинского автобусного завода принято считать 2 августа 1937 года: тогда в городке Ликино-Дулево Московской области заработал Лесотехнический завод облагораживания древесины (ЛОЗОД). В 1945 году завод был переименован в Ликинский машиностроительный (ЛиМЗ). Его продукцию представляло многообразие синтетических материалов. В 1958 году в связи со специализацией автозавода им. Лихачева (ЗИЛ) на выпуске грузовых машин было принято постановление о переводе производства автобусов из Москвы на ЛиМЗ (Ликинский машиностроительный завод), который с этого времени стал называться Ликинским автобусным заводом – ЛиАЗ. ЗИЛ же с тех пор сконцентрировался на выпуске грузовых автомобилей. В 50-60-е годы особенно остро встала потребность больших городов в автобусах большой вместимости. Жилищное строительство с конца 50-х велось значительными темпами и жителям новых массивов, был просто необходим общественный транспорт. В то же время все советские автобусы были рассчитаны на 50-60 пассажирских мест. Поэтому в конце 50-х годов КБ «ЗиЛ» стало заниматься разработкой нового автобуса большой вместимости. В 1962 году было начато проектирование нового городского автобуса ЛиАЗ-677. При этом использовались передовые наработки конструкторов ЗИЛа и ЛАЗа. 1991-1995 годы, как и для многих других предприятий бывшего Советского Союза, для Ликинского завода были тяжелым временем. Отсутствие финансирования из-за известных всем событий, спад объемов – все привело к тому, что в 1996 году производственные линии остановились. Благодаря внешнему управлению с 1997 года удалось сохранить всю территорию предприятия, цеха остались укомплектованными, что позволило заработать заводу в полную силу несколько лет спустя.

Cитуация на автобусном рынке оказалась слишком неблагоприятной для предприятия. Долги по налогам и зарплате исчислялись огромными суммами. Завод был вынужден заявить о банкротстве. В 1996 предприятие остановилось. В 1997 году объявлено банкротом и было введено конкурсное производство. После банкротства и реорганизации Ликинский автобусный завод, теперь под именем ООО «Ликинский автобус», возобновил производство.

Логотип Логотип Лиаз, как и многие эмблемы Советских призводителей, очень прост - стилизованое название завода в круглой раме.

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika