Kādu brīdi atpakaļ, šeit bija maza diskusija par to, ka Eiropas...

Kādu brīdi atpakaļ, šeit bija maza diskusija par to, ka Eiropas parlamentā tiks skatītas izmaiņas, kas skar 561/2006 regulu. Tātad, šeit būs oficiāla atsauce uz to, kādas izmaiņas ir paredzēts skatīt. Tiešā saite uz publikācija ir atradama šeit: -> https://publications.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/af4bab37-4627-11e7-aea8-01aa75ed71a1/language-lv/format-PDF/source-71305957

Regula (EK) Nr. 561/2006 - sekošas izmaiņas: 3. pants Regulas 3. panta h) punkts ir grozīts, lai to precizētu atbilstoši Tiesas nolēmumam lietā C- 317/12 Lundberg, kas paredz, ka privātpersonām, kuras personīgo lietu pārvadāšanai savām vajadzībām izmanto transportlīdzekļus, kuriem piemēro Regulu (EK) Nr. 561/2006, nav pienākuma reģistrēt savu braukšanas laiku un atpūtas laikposmus, un tādēļ tām nav pienākuma uzstādīt vai izmantot tahogrāfu vai transportlīdzekļa vadītāja karti.

 1. pants Ir pievienots 4. panta r) punkts, lai definētu regulā bieži lietoto jēdzienu “nekomerciāli” pārvadājumi, jo vienotas definīcijas trūkums rada neskaidrību un atšķirības šā jēdziena interpretācijā.

 2. pants

 3. panta 5. punkts tiek grozīts, lai precizētu pienākumu reģistrēt transportlīdzekļa vadītāja citas darbības, kas nav braukšana, un darbgatavības laikposmus, kā arī lai saskaņotu šādas reģistrēšanas praksi. Pilnīgi reģistrēt visas transportlīdzekļa vadītāja darbības, ne tikai transportlīdzekļa vadīšanu, ko automātiski reģistrē tahogrāfs, ir ļoti svarīgi, lai sekmīgi pārraudzītu transportlīdzekļa vadītāja darba modeļus, kas var izraisīt nogurumu un apdraudēt ceļu satiksmes drošību.

 4. pants Regulas 7. pantam tiek pievienota trešā daļa, lai precizētu, ka transportlīdzekļu vadītāji, kuri dodas reisā kā komanda, var izmantot savu obligāto pārtraukumu transportlīdzeklī, kuru tajā brīdī vada cits transportlīdzekļa vadītājs. Šobrīd tā jau ir esoša prakse, kas aizsākās pēc tam, kad Komisija nāca klajā ar nesaistošām vadlīnijām.

 5. pants Regulas 8. pants ir grozīts, lai precizētu un pielāgotu iknedēļas atpūtas prasības nozares vajadzībām un faktiskajai praksei, sagatavojot pārvadājumu grafikus, it īpaši attiecībā uz tālsatiksmes pārvadājumiem. Šā panta mērķis ir uzlabot transportlīdzekļu vadītāju atpūtas nosacījumus un sekmēt izpildes nodrošināšanu, it īpaši, kad tiek pārbaudīts, vai transportlīdzekļa vadītājam tiek kompensēts saīsinātais iknedēļas atpūtas laiks.

 6. panta 6. punkts ir grozīts, lai precizētu, ka transportlīdzekļu vadītāji var plānot savus iknedēļas atpūtas laikposmus elastīgāk četru secīgu nedēļu periodā, vienlaikus nodrošinot, ka kompensācija par saīsinātu iknedēļas atpūtu tiek izmantota kopā ar kārtējo iknedēļas atpūtu trīs nedēļu laikā. Šis grozījums nemaina spēkā esošās prasības attiecībā uz maksimālajiem ikdienas un iknedēļas braukšanas laikiem.

 7. panta 7. punkts ir grozīts, lai noteiktu, ka kompensācijai par saīsinātu iknedēļas atpūtas laiku ir jābūt piesaistītai regulārajai iknedēļas atpūtai vismaz 45 stundu garumā. Tas ļaus vieglāk pārbaudīt atpūtas laiku, kas ņemts kā kompensācija, un sniegs transportlīdzekļu vadītājiem iespēju izmantot uzkrātā iknedēļas atpūtas laika priekšrocības. Ir pievienots 8. panta 8. punkta a) apakšpunkts, lai precizētu, ka transportlīdzekļa vadītājam nav atļauts izmantot iknedēļas atpūtu 45vai vairāk stundu garumā, atrodoties transportlīdzeklī, un ka gadījumos, kad transportlīdzekļa vadītājam nav iespēju izmantot iknedēļas atpūtas laiku privātā vietā pēc savas izvēles, darba devējam ir pienākums nodrošināt transportlīdzekļa vadītājam atbilstošu izmitināšanu ar pienācīgu guļasvietu un sanitāro mezglu. Ir pievienots 8. panta 8. punkta b) apakšpunkts, lai precizētu pienākumu autopārvadājumu uzņēmumiem organizēt transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai vismaz vienu reizi trijās secīgās nedēļās tie varētu atgriezties mājās un izmantot iknedēļas atpūtas laiku.

 8. pants Regulas 9. pants ir grozīts, lai to pielāgotu šobrīd izplatītajai praksei, kad atpūtas laikposmi tiek izmantoti, atrodoties uz prāmja vai vilcienā. Pašlaik spēkā esošie noteikumi neatļauj kā saīsinātu iknedēļas atpūtu reģistrēt 24stundu ilgus vai ilgākus laikposmus, kas daļēji izmantoti uz prāmja vai vilcienā. Tas transportlīdzekļu vadītājiem un operatoriem rada nevajadzīgu slogu. Tādēļ ar šo grozījumu tiek noteikts, ka transportlīdzekļa vadītājam, kas pavada transportlīdzekli, kurš tiek pārvadāts uz prāmja vai vilcienā, ir atļauts izmantot saīsināto iknedēļas atpūtu uz prāmja vai vilcienā.

 9. pants Ir pievienots 12. panta 2. punkts, lai palīdzētu transportlīdzekļu vadītājiem risināt neparedzamas situācijas, kas aizkavē pārvadājumus vai liedz transportlīdzekļa vadītājam sasniegt savas mājas, kurās viņš varētu izmantot iknedēļas atpūtu. Šajā punktā ir noteikts, ka transportlīdzekļu vadītāji var atlikt sava iknedēļas atpūtas laikposma sākumu, lai sasniegtu mājas, ar nosacījumu, ka viņi ievēro ikdienas un iknedēļas braukšanas laika limitus, kā arī obligāto minimālo iknedēļas atpūtas laikposma ilgumu.

 10. pants

 11. pants ir grozīts, lai noteiktu, ka vispārējo noteikumu pagaidu izņēmumiem, ko dalībvalstis nosaka steidzamos gadījumos, ir jābūt atbilstoši pamatotiem ar ārkārtas apstākļiem un nepieciešamību šos apstākļus ātri novērst.

 12. pants

 13. pantā dalībvalstīm ir noteikts papildu pienākums informēt Komisiju par saviem valsts noteikumiem par braukšanas laikiem, pārtraukumiem un atpūtas laikposmiem, ko tās piemēro autobusu vadītājiem, kuriem ir noteikts atbrīvojums no šī regulas noteikumu piemērošanas.

 14. pants

 15. pants ir grozīts, lai noteiktu, ka dalībvalstu sodiem, ko tās uzliek par regulas noteikumu pārkāpumiem, vajadzētu būt samērīgiem ar pārkāpuma smagumu saskaņā ar attiecīgajos Savienības tiesību aktos noteikto klasifikāciju. Tajā arī minēts, ka gadījumā, ja valsts sodu sistēmā tiek veiktas izmaiņas, dalībvalstīm par tām ir jāpaziņo Komisijai.

 16. pants

 17. pants ir grozīts, lai vēl vairāk padziļinātu dalībvalstu administratīvo sadarbību un datu un informācijas apmaiņu. Šo grozījumu mērķis ir uzlabot šīs regulas noteikumu īstenošanas un to pārrobežu izpildes nodrošināšanas konsekvenci un efektivitāti.

 18. panta 1. punkts ir grozīts, lai noteiktu, ka dalībvalstu savstarpējā palīdzība ir jāsniedz ātri, ievērojot Direktīvā 2006/22/EK skaidri noteiktos termiņus.

 19. panta 2. punktā ir pievienots c) apakšpunkts, lai precizētu, ka informācijas apmaiņa ietver arī datus par uzņēmumu riska novērtējumu un citu informāciju, kas nepieciešama, lai sekmīgi un efektīvi nodrošinātu izpildi.

 20. panta 3. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka sadarbības īstenošanai Kopienā nozīmētās struktūras ir atbildīgas par raitas informācijas apmaiņas nodrošināšanu.

 21. panta 3. punktam ir pievienots b) apakšpunkts, lai precizētu, ka savstarpējā palīdzība būtu jāsniedz bez maksas.

 22. pants

 23. panta 2. punkts ir grozīts, lai noteiktu, ka gadījumos, kad tas ir nepieciešams, Komisija pieņems īstenošanas aktus, lai precizētu šīs regulas noteikumus. Šādiem aktiem būtu jānodrošina regulas vienāda piemērošana un izpilde.

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika