/LeonidsErglis/posts/188438201786449...

https://www.facebook.com/LeonidsErglis//LeonidsErglis/posts/1884382017864492017. gada 14. aprīlī, mūsu sen gaidītais dēliņš, negaidīti nāca pasaulē pirms laika - 25. nedēļā un svēra tikai 840 gramus. Piedzimstot neizrādīja nekādas dzīvības pazīmes. Nekavējoties tika veikti reanimācijas pasākumi, un viņu aizveda uz intensīvo nodaļu. Ārsti paziņoja, ka bērniņš ir ļoti smagā stāvoklī. 7. dzīves dienā viņu pārveda uz vienības gatvi BKUS. Un lielāko daļu no 3 mēnešiem, atrodoties slimnīcā, mēs dēliņu novērojām caur inkubatoru. Dēliņš ilgu laiku bija pieslēgts pie mākslīgās elpināšanas aparāta, tad pie plaušu ventilācijas aparāta. Nepārtraukti tika dotas zāles,tajā skaitā arī krampju zāles. Ārsts paziņoja, ka Leonīdam ir IV stadija asinsizplūdums galvā, abās puslodēs – nepieciešama punktēšana. Vairākkārt tika veikta punktēšana, jo asins izplūduma dēļ, galvā krājās šķidrums. Mūsu dēliņš pārcieta smagu vēdera operāciju. Pēcoperācijas periods dēliņam bija kritisks, ārsti atļāva mums tajā naktī būt klāt. Aparatūras nepārtraukti pīkstēja, radītāji kritās zem normas un, liekot rokas inkubatorā, mēs dēliņam teicām – “ Cīnies, dēliņ, tu esi stiprs.” Dēliņam arī bija anēmija, vajadzēja vairākkārt pārliet asinis, kura rezultātā tika iegūts mazuļa dzīvībai bīstamais Citomegalovīruss un atkal viņam bija jācīnās par savu dzīvībiņu. Viņš izslimoja Menegītu. Ejot pie neirologa, tika paziņota diagnose - jaukta tipa cerebrālā trieka, vidēji smaga bronhopulmonālā displāzija un astigmātisms smagā formā, ļoti stipra vājredzība. Negulētās naktis un katru dienu, atrodoties blakus dēliņam, mēs lūdzām Dievu – “Lūdzu dod viņam spēku un neatņem mums viņu.” Atrodoties blakus sacījām: “Tētis un mamma ļoti tevi mīl. Tu esi cīnītājs un tu esi stiprs.” Leonīds pierādīja, ka ir stiprs. Tagad esam mājās, atrodamies uzraudzībā FOLOW UP programmā. Leonīdiņam katru dienu jādzer ļoti stipras krampju zāles, nepārtraukti jāveic inhalācijas. Sakarā ar smagi pārciesto asins izplūdumu smadzenēs, Leonīdiņam labā rociņa nestrādā, kā arī neveļas īsti un netur galviņu, bet viņš cenšas un padodas ārstēšanai. Leonīds ir sācis skaļi gugināt, it kā sakot es esmu, es varu, es cīnos. Pēc pēdējā acu ārsta apmeklējuma ir pasliktinājusies redze un uztaisot magnētisko rezonansi ir redzams, ka asins izplūdumi galvā, kuri uzsūcas lēni, veido smadzenēs rētaudus, kuri bojā redzes nervu un vispārējo veselības stāvokļa pasliktināšanos. No neatlaidīgās meklēšanas un runāšanas ar ārzemju klīnikām ir atrasta klīnika Taizemē BEIKE BIOTECHNOLOGY, kura izvērtēja Leonīda slimības vēsturi. Šī klīnika ne tikai varot palīdzēt, bet arī uzlabot redzi, lai dēliņš nezaudētu dienas gaismu. Šī klīnika nodarbojās ar cilmju šūnām. Ārstnieciskais kurss ilgst 25 dienas, tajā ietilpst ārstēšana un rehabilitācija. Summa, kas ir vajadzīga Leonīda ārstēšanai ir 52 000 euro.

Mūsu ģimenē aug vēl 2 bērni un šādas summas mums diemžēl nav. Ar asarām acīs lūdzam Jūsu un citu līdzcilvēku palīdzību. Palīdziet Leonīdiņam, dodiet iespēju dzīvot.

Konts ziedojumam: konta turētājs bērna tēvs Māris Šnepsts EUR LV15PARX0013253770002 Maksājuma mērķi lūdzu norādiet ziedojums Leonīda Ērgļa p.k. 140417-25145 ārstēšanai.

Paypal account erglekristine2@gmail.com

UK Bank Account: Sort code: 236972 Account: 07070844

Lūdzu, padalies ar šo ziņu ar citiem, tas mums ļoti palīdzēs.

Iepriekš pateicamies visiem, kas mums palīdz un nepaliek vienaldzīgi. Tas mums tik daudz nozīmē, ka pasaulē ir cilvēki, kuriem rūp mazā Leonīdiņa liktenis un, ka reiz pienāks diena, ka viņš spēs priecāties līdz ar mums visiem.

14 апреля 2017 года наш долгожданный сыночек, внезапно пришёл в этот мир раньше времени, на 25 неделе и с весом 840 грамм. Родившись, он не оказывал признаков жизни. Немедленно была оказана реанимационная помощь, и ребенок попал в отделение интенсивной терапии. Врачи сообщили, что ребёночек в очень тяжёлом состоянии. На 7-ой день жизни его перевели в Детскую больницу на Виенибас гатве. В течение 3-ёх месяцев, пока сыночек находился в больнице, мы наблюдали за ним через инкубатор. Сыночек долгое время был подключён к аппарату искусственного дыхания, а затем к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Непрерывно давали лекарства, в том числе и лекарства от судорог. Врач сообщил, что у Леонида 4-ая стадия кровоизлияния в оба полушария мозга, необходима пункция. Многократно производились пункции, так как из-за кровоизлияний, в голове накапливалась жидкость. Наш сыночек перенёс тяжёлую полостную операцию на кишечнике. Послеоперационный период для нашего сыночка был очень тяжёлым, даже критическим, врачи разрешили в ту ночь быть рядом с ним. Оборудование, к которому был подключён наш малыш, всё время пищал, так как показатели падали ниже нормы, положив руки в инкубатор, мы говорили сыночку: «Борись сыночек, ты сильный, мы рядом…» У сыночка так же была анемия, приходилось многократно делать переливание крови. В результате переливаний был получен опасный для жизни вирус cytomegalovirus (CMV) и опять ему приходилось бороться, переболев менингитом. На визите у невролога был озвучен диагноз - церебральный паралич смешенного типа, бронхопульмональная дисплазия средней тяжести и астигматизм в тяжёлой стадии, очень сильное слабовидение. Не спав ночами и постоянно находясь рядом с сыночком, мы просили Бога, чтобы он дал ему силы и не забирал его у нас. Мы верили, что сыночек нас слышит и чувствует, поэтому мы разговаривали с ним: «Папа и мама тебя очень сильно любят, ты борец, ты сильный!» Леонид доказал, что он сильный, он продолжает бороться. Теперь мы дома, находимся под наблюдением программы FOLLOW UP. Леонид должен ежедневно принимать очень сильные лекарства, в том числе от судорог, непрерывно необходимо делать ингаляции. В связи с перенесенным тяжёлым кровоизлиянием в мозг, у Леонида правая рука не работает, он не переворачивается и не держит головку, но он старается и поддаётся лечению. Леонид начал громко «гукать» и как бы говорит: «Я здесь, я могу, я борюсь!!!» На последнем посещении глазного врача было констатировано ухудшение зрения, и магнитно- резонансная томография показала, что из-за кровоизлияния в мозгу образовались рубцы, которые повреждают зрительный нерв и вызывают общее ухудшение здоровья. В результате поиска решения и бесед с зарубежными клиниками была найдена клиника в Тайланде - BEIKE BIOTECHNOLOGY, которая изучила историю болезни Леонида. Эта клиника может не только помочь в общем, но и улучшить зрение, чтобы сыночек не потерял возможность видеть дневной свет. Эта клиника занимается лечением стволовыми клетками. Лечебный курс длится 25 дней. Сумма, необходимая для лечения Леонида, составляет 52 тысячи евро. В нашей семье еще 2 ребёнка, и, к сожалению, у нас нет такой суммы. Со слезами на глазах мы просим вас о помощи, помогите Леониду, дайте шанс ему на жизнь!

Счет для пожертвований открыт на имя отца ребёнка Māris Šnepsts, EUR LV15PARX0013253770002 укажите цель платежа “Leonīda Ērgļa p.k. 140417-25145 ārstēšanai”.

Paypal account erglekristine2@gmail.com

Счет в английском банке: Sort code: 236972 Account: 07070844

Пожалуйста, поделитесь этим постом, это очень нам поможет.

Заранее спасибо всем, кто поможет нам и не останется равнодушным. Пусть Бог даст нам всем здоровье и выносливость!

In april 2017 our long waited son Leonid was born. Unfortunately

much earlier as normal (25th week) and his weight was only 840 grams. He didn't carry off any signs of life. Immediately he was reanimated to save his life. The doctors announced that the child's situation is very seriously. In his 7th day he was transported to children hospital. The all time while he spent in the hospital, we could observe him only from incubator and his breathing was controlled by respiratory system. Continuously was given different medicaments including seizure medication. The doctor said that Leonid has 4th stage hemorrhage (bleeding in head) in both hemispheres, requiring punctuation. Punctuation was carried out several times because of blood spills and fluid in the head. He also had a difficult stomach operation. The post-operative period was critical for him and the doctors allowed us to be with him that night. That night we prayed and said to him - "Fight, our lovely son, you are strong, we are with you." And with all this together he had anemia too and it was very necessarily to transfer blood several times and in this way he got for premature born babies life-threatening Cytomegalovirus and he had to fight for his life again. Then he got meningitis. We visited the neurologist, where we got bad news and diagnosis was: mixed type of cerebral palsy, average heavy bronchopulmonary dysplasia and astigmatism in severe form - very strong weakness in eyes. Every day and night we stayed with him and prayed for him. We hope that God will give him strength. Being with him, we believe, that or lovely son hears and feels everything and we always are saying to him: "Daddy and mommy loves you so much and you are great fighter - we will succeed!"

Leonid proved, that he is strong and he continues to fight very brave. Now we are at home under a "FOLLOW UP" program. Every day he needs to take a seizure medication, continuously we make inhalations. Because of heavy blood spills in the brain, his right hand doesn't work and can't held his head very well, but he tries and submits for treatment. Leonid tries to speak in his sweet baby language and makes kind of sounds like he would try to say: "I am, I can, I am fighting." After last eye doctor visit the vision has worsened. After magnetic resonance is visible, that the blood spills in the brain are absorbing slowly but it made scar tissues in the brain, which are damaging the sight nerves and makes a general health worsened. Searching for a persistent solution and contacting the foreign clinics, we found one in Thailand - "BEIKE BIOTECHNOLOGY", which estimated Leonid's medical history. This clinic can help in general and improve eyesight.

This clinic deals with stem cells. A medical course lasts 25 days, which includes treatment and rehabilitation. Total fee, which is needed for Leonid's treatment is 52 thousand euro. In our family are two another children besides Leonid and sadly we don't have such money to help our lovely son Leonid. With tears in eyes we are asking for your help to give Leonid a chance to live and be happy baby. Donation account (account holder – Leonid’s father):

Maris Snepsts LV15PARX0013253770002 Purpose of payment: treatment of Leonids Erglis p.k. 140417-25145

Paypal account erglekristine2@gmail.com

UK Bank Account: Sort code: 236972 Account: 07070844

Share this post please it will help us a lot.

We thank everyone in advance for helping us and not being indifferent. It means so much to us that there are people in the world who care about the fate of the little Leonid and that there will be a day that he will be able to be happy with us all.

Ieva, ja kadam no mums butu slims bernins, domaju, ka mes meginatu vinu izarstet vienalga kada veida! Ja ari ir mazs izdosanas rezultats, domaju, ka tas neapturetu slimu berninu vecakus, ja citi ir atteikusies palidzet.

ilze5 man vienkārši likās dīvaini, ka klīnikas Eiropā, kur pieejamas jaunākās ārstēšanas metodes un medikamenti, kur milzu līdzekļi tiek ieguldīti medicīnas attīstībā, neuzņemas ārstēšanu, bet maz zināma klīnika 3. pasaules valstī sola brīnumrezultātus. Tiem, kas gatavojas ziedot, ir par ko padomāt.

Ieva, es saprotu tavu skepticismu. Tas ir normali un tev ir taisniba, bet es ka vecaks ari saprotu, ka ja man butu iespeja, kaut vis mazaka, es vinu izmantotu! Par 3-pasaules valstim, ari LV ir bijusi to skaita, bet tas nav apturejis zinatniekiem atra…#

Bet ziedot.lv es neatrodu tādu atbalstāmo

Sandija, jaziedo tiesi vecakiem. Kapec gribas vel kadu starpnieku, kurs panem sev dalu no saziedota- administracijas izdevumiem un reklamam tv?

Tāpēc, ka tad ir kaut jel kāda uzraudzība par saziedotiem līdzekļiem.

sandija0 vecaki atbildeja ka isti neuztixas ziedot.LV pec Tam, kad uzzinaja ka kads darbinieks braucis darba celojuma

es ar neuzticos nevienam starpniekam, diemzel. Stradaju ieprieks nozare, kur loti populara veza charity maksaja simtiem tukstosus par reklamam. Ta ta ziedojumu naudina aiziet, te, tu noziedo tiesi vecakiem un zini, ka naudina ir nonakusi galamerki.

Atbildēt uz šo ierakstu

Ziedojam un liekam screenshotu

Kāpēc? Kas Tev par daļu kas un cik noziedo?

jana8 man personigi vienalga cik ziedo.sadus screebshotus biezi nakas redzet UK lapas.bet latvietim tak bail paradit cik kapeiku noziedojis

jana2 nu tad neprasi pierādījumus kuri Tev nav vajadzīgi.

jana8 es neprasiju bet vnk ierosinaju.Jezin, it ka bank as datus prasitu.Calm down.

Atbildēt uz šo ierakstu

Varbūt var izveidot GoFoundMe kontu kāds? Padalīties ar post, jo teksts arī anglu valoda ir ielikts.

Atbildēt uz šo ierakstu

Lēnītēm uz mērķi! ????

Atbildēt uz šo ierakstu

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika