MAZ vēsture / История МАЗ / The history of MAZ 1942...

https://www.facebook.com/Bauskasmotormuzejs//Bauskasmotormuzejs/posts/1259278207497832MAZ vēsture / История МАЗ / The history of MAZ

  1. gadā topošās automobiļu rūpnīcas teritorijā vācu firma “Daimler-Benz” uzcēla angārus vācu kara tehnikas apkopei un remontam. Drīz vien rūpnīca kļuva par vienu no lielākajiem uzņēmumiem okupētajā Austrumeiropā. Pēc Minskas atbrīvošanas 1944. gada 9. augustā, pēc PSRS vadības lēmuma bijušās vācu rūpnīcas teritorijā tika radīts automašīnu remonta uzņēmums. Šis datums arī tiek uzskatīts par MAZ dzimšanas dienu.

Rūpnīcā ražoja kravas auto no ASV mašīnu kompleksiem un piegādāja tos tieši uz frontes līniju. Lielākoties tie bija Studebaker un GMC kravas automobiļi, kurus uz Padomju Savienību piegādāja ASV. Amerikāņu automobiļu ražošana tika apstādināta pēc Otrā Pasaules kara. MAZ rūpnīcas, kā automobiļu ražotnes, celtniecība sākās 1945. gadā. Pēc kara laikā bija nepieciešami pašizgāzēji, tāpēc par pirmo Minskas automobiļu rūpnīcas auto kļuva pašizgāzējs MAZ-205.

  1. gadā aizsākās “tālbraucēju” kravas auto ražošana – pilnpiedziņas kravas auto, kas kļuva par labākajiem tā laika kravas automobiļiem PSRS. 80-to gadu beigās rūpnīcā tika izstrādāts gandrīz leģendārais MAZ-2000 Perestroika. Runāja, ka tas apsteidza laiku, jo tādas konstrukcijas nebija nevienam tā laika automobilim.

Pēc PSRS sabrukuma rūpnīcā samazinājās ražošanas apjomi. Tā cieta no tik ļoti svarīgo saimniecisko sakaru zaudēšanas pēc lielvaras sabrukuma. Minskas kravas automobiļi nespēja “noķert” jaunās ekoloģiskās normas, tāpēc nespēja izrādīt konkurenci vadošajiem automobiļu ražotājiem pasaulē. Lai saglabātu rūpnīcu, tika uzsākta sadarbība ar vācu firmu “MAN”. 1997. gadā tika izveidots baltkrievu-vācu kopējais projekts “MAZ-MAN”.

Kopš 1993. gada Minskas automobiļu rūpnīca sāk ražot pasažieru pārvadāšanas tehniku – pilsētas, starppilsētu, tūristiskos un speciālos autobusus. Galvenais MAZ rūpnīcas klients ir Krievija. Labākajos gados pārdošanas apjomi sasniedza 80%. Problēmas ar noietu Krievijas tirgū sākās pēc tam, kad 2014. gada 1. janvārī Krievija sāka automašīnu un tehnikas utilizāciju, tai skaitā iekļaujot arī Baltkrievijas un Kazahstānas rūpnīcas. Cenas uz MAZ tehniku pieauga, un rūpnīca vairs nespēja konkurēt ar citiem ražotājiem Krievijas tirgū. 2010. -2011. gadā sākās pārrunas par MAZ un KAMAZ apvienošanos. 2013. gadā tika paziņots, ka Krievija grib izveidot kopīgu holdingu ar Baltkrieviju, kuru nosacīti nosauca par “Rosbelavto”.

//

В 1942 году на территории будущего автомобильного завода немецкая фирма «Даймлер-Бенц» построила павильоны для обслуживания и ремонта транспорта вермахта – автомобилей и танков. Скоро завод с более чем пятью тысячами работников стал одним из крупнейших предприятий в оккупированной Восточной Европе. После освобождения Минска, 9 августа 1944 года, согласно постановлению Государственного комитета обороны СССР на базе бывшего немецкого завода было создано авторемонтное предприятие. Эта дата считается днем рождения МАЗа.

Предприятие собирало грузовики из американских машинокомплексов и поставляла их на фронт. В основном это были грузовики марок Studebaker и GMC, которые поставлялись Советскому Союзу с США по ленд-лизу. Сборка американских машин остановилась после окончания Второй мировой войны. Строительство МАЗа, как автомобильного завода, началось в августе 1945 года. Послевоенное время требовало строительных машин-самосвалов. Поэтому первым автомобилем Минского автозавода стал самосвал МАЗ-205.

В 1970-х началось производство «дальнобойных» МАЗов – полноприводных лесовозов и седельных тягачей, ставших лучшими грузовиками, что производились в СССР. В конце 80-х годов на заводе был разработан почти легендарный автомобиль МАЗ-2000 Perestroika. Говорили, что он намного опережал свое время. Модульная конструкция не имела аналогов в мировой автомобильной промышленности. После распада СССР на МАЗе уменьшились объемы производства. Завод пострадал из-за разрыва бывших хозяйственных связей. Минские грузовики не могли догнать новые экологические нормы, становились все более жесткими, и не смогли конкурировать с автомобилями ведущих мировых производителей. Чтобы оставить завод на плаву, началось сотрудничество с немецкой фирмой «MAN». В 1997 году было создано совместное белорусско-немецкое производство ЗАО «МАЗ-МАН».

С 1993 года Минский автомобильный завод начал выпускать пассажирскую технику – городские, междугородные, туристические и специальные автобусы. Основной покупатель продукции МАЗа – Россия. В лучшие годы объемы продаж составляли до 80%. Проблемы со сбытом на российском рынке начались после того, как 1 января 2014 года восточная страна-соседка ввела утилизационный сбор, в том числе, на автомобили, ввозимые из Беларуси и Казахстана. Цены на продукцию МАЗа стали поднялись, и она больше не могла по-прежнему конкурировать на российском рынке. В 2010-11 годах начались разговоры об объединении МАЗа с российским КамАЗом. В конце 2013 сообщалось, что Россия хочет создать совместно с Беларусью холдинговую структуру, которую условно назвали «Росбелавто».

//

History of MAZ In 1942, in the emerging automobile factory area German company "Daimler-Benz" built hangars for German military equipment maintenance and repair. Soon the factory became one of the largest companies in the occupied Eastern Europe. After the liberation of Minsk on August 9, 1944, after the USSR managements decision in the former German factory site was created a car repair company. This date is also considered as the MAZ birthday.

The plant produces trucks from the US machine packages and delivered them directly on the front line. They had Studebaker and GMC trucks, which were delivered to the Soviet Union from the United States. American car production were stopped after World War II.

MAZ factory as automobile factory, construction began in 1945. After the war, demand increased after tippers, so the first Minsk automobile factory car became tipper MAZ-205. In 1970 began "distant" truck production - four-wheel drive trucks, which became the best trucks of that time in USSR. At the end of the 80’s factory developed almost legendary MAZ-2000 Perestroika. People said that it was well ahead of time, because at the time there were no vehicles with such design.

After the collapse of the USSR the plant decreased production volumes. They suffered so much after the loss of important economic relations after the collapse of the superpower. Minsk trucks could not "catch" the new ecological standards, therefore, unable to exert competitive between the leading vehicle manufacturers in the world. In order to maintain the plant, it was launched a cooperation with the German company "MAN". In 1997 were created Belarusian-German joint project "MAZ-MAN". Since 1993, the Minsk Automobile Plant begins to manufacture passenger transport equipment - urban, intercity, turistic and special buses.

The main MAZ factory customer is Russia. The best years of sales amounted to 80%. Problems with sales in the Russian market began after 1 January 2014. Russia started the car and equipment utilization, including Belarus and Kazakhstan factory. Prices rose on the MAZ technique, and the factory could no longer compete with other manufacturers in the Russian market.

In 2010 -2011 began a discussions on MAZ and KAMAZ merger. In 2013 it was announced that Russia wants to establish a joint holding with Belarus, which conditionally named "Rosbelavto".

Viens Maz 200 ceļamkrāns vēl 80tajos Kalngales mežā mētājās?

Atbildēt uz šo ierakstu

Ar tādu MAZ mans krusttēvs brauca,...es tikai puišelis būdams blakus sēdēju, ar 500-jiem jau pats braucu, kādreiz pa Latviju vedu ķieģeļus un paņeļus uz jaunbūvēm, tajos laikos, 70-tajos!?

Atbildēt uz šo ierakstu

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika