Tālmācības iespējas bērniem no 1.-9.klasei Brocēnu Vidusskolā. ‘’Skolā...

Tālmācības iespējas bērniem no 1.-9.klasei Brocēnu Vidusskolā.

‘’Skolā iet mums ļoti patīk, Katru rītu draugus satikt. Patīk mums kā zvaniņš dzied, Aicinot mūs klasē iet. Stundās rēķinām un lasām, Ko vien nezinām, to prasām. Gribam taču gudri kļūt, Tāpēc vajag čakliem būt.’’

Brocēnu vidusskola ir viena no nedaudzajām skolām, kura rūpējas par to, lai no Latvijas aizbraukušajiem bērniem būtu iespēja jebkurā brīdi atsākt mācības Latvijas skolās. Lai uzzinātu vairāk par šo skolu un iespējām mācīties tajā, aicinājām uz sarunu Olitu Ļitvinovu.

Sveika, Olita! Lūdzu, pastāstiet mūsu lasītājiem nedaudz par sevi un skolu, kā arī par tālmācības iespējām Jūsu skolā.

Sveiki! Mani sauc Olita Ļitvinova, esmu Brocēnu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā. Manos pienākumos ietilpst arī mācību procesa organizēšana tālmācības programmas bērniem 1.-9.klasei, sākot jau no vecāku pieteikuma pieņemšanas. Mans pedagoģiskā darba stāžs skaitāms četros gadu desmitos, Brocēnu vidusskolā rit 27.gads. Rudenī skola aicinās savus absolventus uz 70 gadu jubilejas salidojumu. Ideja par tālmācības programmas īstenošanu radās sarunās ar bijušo kolēģi Baibu Freidenfeldi, kura pirms 6 gadiem Kentā (Lielbritānija) vadīja latviešu bērnu svētdienas skolu “Garā pupa”. Mums abām ar Baibu šķita, ka ir būtiski saglabāt ārzemēs dzīvojošo bērnu saikni ar Latviju, nezaudēt latviešu valodu. Pirmajā gadā mēģinājām darbu organizēt tā, ka pārbaudes darbus bērni pildīja skolas skolotāju uzraudzībā.

Vai bija kāds finansējums no valdības puses? Vai finansiālu atbalstu sniedza kāda cita organizācija? Saprotams, ka tas ir ļoti liels darbs – uzņemties organizēt tālmācību ārzemēs dzīvojošajiem latviešu bērniem.

Brocēnu skolotāji bez samaksas, patriotisku jūtu vadīti, veidoja mācīšanās un pārbaudes darbus. Sapratām, ka iespējams izmantot tehnoloģijas un organizēt tiešsaistes sarunas ar skolēniem, konsultēt viņus un pārbaudīt zināšanas, bet svētdienas skolas pedagogiem ir cita sūtība. Brocēnu vidusskola pirmā Latvijā licencēja tālmācības programmu 1.-9.klasei.Programma akreditēta līdz 2022.gadam. Mums patiess prieks par katru ģimeni, kas atgriežas Latvijā, un to, ka mūsu skolas skolotāji ir devuši savu artavu, lai šo ģimeņu bērniem Latvijā būtu iespēja mācīties savam vecumam atbilstošā klasē, iegūt augstus vērtējumus ikdienas un valsts pārbaudes darbos. Par to, ka bērni sasniedz teicamus rezultātus, liecina mūsu skolai atsūtītās vecāku pateicības vēstules. Vairāk nekā 30 bērni, kuri mācījušies mūsu programmā, atgriezušies un turpina mācības dažādās Latvijas skolās. Zinu arī tos bērnus, kuri pēc šī mācību gada atgriezīsies mājās! Lepojos ar viņiem! Runājot par finansējumu, var piebilst, ka nekādu papildu finansējumu no valsts mēs nesaņemam un, diemžēl, tālmācības skolēnu apmācībai atvēlētais finansējums ir divas reizes mazāks nekā klātienes skolēniem, bet skolotāji strādā vēlās vakarā stundās vai brīvdienās, jo laika starpība mēdz būt pat 8 stundas. Darbs, īstenojot tālmācības programmu, nekādā ziņā nav peļņas avots, bet tas notiek savas zemes un valodas saglabāšanas vārdā!

Ko bērnam būtu vēlams zināt, sākot mācības pirmajā klasē?

Nevaram prasīt, lai bērns zinātu to pašu, ko viņa vienaudži Latvijā, bet runāt latviski, lasīt 1-2 zilbju vārdus - to gan. Galvenais, lai bērns būtu ieinteresēts mācīties!

Kā notiek tālmācība?

Lai noteiktu atbilstību konkrētai klasei un diagnosticētu esošo zināšanu līmeni, pirms uzņemšanas bērni izpilda diagnostikas darbus. 1.-5.klasei tie ir matemātikā un latviešu valodā, 6.-9.klasei attiecīgi vēl klāt dabaszinātnēs un Latvijas vēsturē. Mācību process 1.- 4.klases skolēniem pamatā notiek viena skolotāja pārraudzībā reizi nedēļā, vecākajās klasēs ir priekšmeta skolotāju noteiktās konsultācijas Skype vidē. Semestra sākumā skolēni un vecāki saņem no skolotāja tematisko plānojumu, kurā norādīts, kādas zināšanas, prasmes jāapgūst, kādi palīgmateriāli vai interneta resursi noderīgi mācību vielas apguvei, kādi uzdevumi no mācību grāmatas veicinās sagatavošanos pārbaudes darbiem. Skolēniem un skolotājiem ir sava saziņas vide, kurā darboties nav īpašu problēmu jebkurā pārlūkprogrammā, jo tas principā atkarīgs no interneta pieejamības. Rīkojam arī vecāku sapulces Skype vidē. Ir iespēja piedalīties arī klātienes stundās skolā. To visbiežāk izmanto jaunāko klašu skolēni, kad mītnes zemes skolā ir brīvlaiks, un 9.klases skolēni. Skolai ir internāts.

Kur un kā vecāki var pieteikt savus bērnus tālmācībai?

Vecāki bērnus var pieteikt, aizpildot aptaujas anketu, kura pieejama skolas mājas lapā http://www.brocenuvsk.lv/talmaciba-1-9-kl/, nosūtot uz e - pastu talmaciba@brocenuvsk.lv. Tad arī sāksies mana sarakste ar vecākiem, diagnosticējošo darbu nosūtīšana un konkrēti norādījumi tālākajai darbībai, dokumentu iesniegšanai, mācību grāmatu saņemšanai. Ļoti priecātos, ja vecāki pieteikumus sūtītu jau tagad, negaidot 1.septembri, jo tad ir ļoti grūti organizēt darbus.

Cik valstu bērni jau uzsākuši savas tālmācības gaitas Jūsu vidusskolā?

Brocēnu vidusskolas tālmācības programmā mācās bērni no 22 pasaules valstīm, visvairāk no Eiropas, bet mums ir arī skolēni no Amerikas, Āzijas un Austrālijas.

Vai mācības ir maksas vai bezmaksas?

Mācību maksas nav. Vecākiem gan jānodrošina bērniem dators, skenēšanas un printēšanas iespējas un, protams, interneta pieslēgums.

Kā notiek ieskaites un eksāmeni?

Ir obligāto pārbaudes darbu grafiks, Skype tiešsaistes. Protams, 3. un 6.klases skolēni tiešsaistē veic valsts noteiktos pārbaudes darbus, bet 9.klases skolēni ierodas uz eksāmeniem skolā.

Kā ir ar liecībām? Ja bērns ir veiksmīgi noslēdzis mācību gadu, vai liecību nosūta uz mājām elektroniski, vai vecākiem pašiem jābrauc uz skolu un tā jāizņem?

Liecības oriģināls glabājas skolēna personas lietā. Vecāki to var saņemt, ierodoties skolā, piemēram, apmainot mācību grāmatas skolas bibliotēkā. Reizēm visa ģimene atbrauc, lai satiktos ar skolotāju, parādītu bērniem skolu un tās apkārtni.

Vai vecākiem obligāti jāpērk mācību grāmatas? Vai visa mācību viela ir atrodama e-vidē apmācību laikā?

Vecākiem piedāvājam dažādus variantus - izmantot e grāmatas, izmantot skolas bibliotēkas resursus vai iegādāties pašiem. Lielākā daļa izmanto skolas bibliotēkas grāmatas, par kuru saņemšanu vienojos ar vecākiem.

Cik bieži tiek uzdoti mājas darbi? Cik daudz ieskaišu bērniem jākārto?

E klases žurnālā skolotāji veic ierakstus par vēlamajiem mājas darbiem konkrētajā tēmā, bet mājas darbi var būt arī individuāli, atkarībā no skolēna sagatavotības līmeņa. Noteikti būs atšķirība - bērns tikko izbraucis no valsts vai dzīvo svešumā jau kopš dzimšanas. Pārbaudes darbi tiek sūtīti 2 reizes mēnesī pēc skolas direktora apstiprināta grafika.

Vai e-vidē ir pieejamas sagatavošanas apmācības bērniem, kuri mācīsies pirmajā klasē?

Kā jau iepriekš pieminējāt - bērnam jau ir kaut kas jāzina, piemēram, saprast un runāt, lasīt vienkāršus 1-2 zilbju vārdus. Jā, interneta resursi ir diezgan plaši. Vienkāršākais veids ir skatīties multfilmas latviešu valodā, bet ir arī īpašas apmācības programmas. Te gan nepieciešams vecāku pamudinājums.

Kā ar tiem skolēniem, kuri jau ir mācījušies Latvijā, bet tagad ir atbraukuši uz ārzemēm un vēlas turpināt mācības tālmācībā? Vai viņiem ir jākārto kāds iestāšanās tests? Kā tas notiek? Vai jābrauc uz Latviju to kārtot? Varbūt to var izdarīt e-vidē, piemēram, pieslēdzoties Skype?

Ja skolēns no valsts izbraucis pirms vairāk nekā gada, jākārto diagnostikas darbi, kurus jau minēju iepriekš. Ja skolēns izbrauc no valsts mācību gada laikā, diagnostikas darbi nav jākārto.

Kas notiek, ja bērnam tomēr ir grūtības tikt visiem līdzi un sekmes nav tik labas, kā viņš vēlētos? Vai ir iespēja pārlikt ieskaites un eksāmenus, lai uzlabotu atzīmes?

Es nedomāju, ka mācīties tālmācībā ir viegli, jo skolēni taču mācās divās skolās! Kur tad vēl ārpusskolas pasākumi, interešu izglītība! Liela nozīme vecāku atbalstam, bez viņu palīdzības darbs nav iedomājams! Lielākā daļa mūsu skolēnu iegūst pietiekami augstus vērtējumus, bet gadās arī neveiksmes. Uz tālmācības skolēniem šobrīd attiecas visi tie paši Ministru kabineta noteikumi, kas uz klātienes skolēniem. Ir iespēja vērtējumus uzlabot pēc mācību gada beigām, izmantojot papildu mācību pasākumu jūnijā.

Lieliski! Daudz labu atsauksmju esmu dzirdējusi par Jūsu skolu. Paldies, Olita, par jauko interviju! Vēlreiz atgādinām! Ja dodaties projām no Latvijas un pēc laika domājat atgriezties, kā arī, ja dzīvojat ārzemēs un vēlaties atgriezties mājās, taču uztraucaties par savu bērnu izglītību, tad šeit ir lielisks risinājums. Brocēnu vidusskola piedāvā tālmācību bērniem no 1. līdz 9. klasei. Lai pieteiktu bērnus tālmācības skolai, aicinām vecākus apmeklēt [http://www.brocenuvsk.lv/talmaciba-1-9-kl/]) mājas lapu! Jautājumus sūtiet uz e-pastu talmaciba@brocenuvsk.lv

Intervijas kopēšanu vai pārpublicēšanu lūdzu saskņot ar Pūra Lādi.

https://www.facebook.com/zurnalslade/ https://www.facebook.com/zurnalslade/photos/a.1982517261960481/2123103864568486/Tālmācības iespējas bērniem no 1.-9.klasei Brocēnu Vidusskolā.

‘’Skolā iet mums ļoti patīk, Katru rītu draugus satikt. Patīk mums kā zvaniņš dzied, Aicinot mūs klasē iet. Stundās rēķinām un lasām, Ko vien nezinām, to prasām. Gribam taču gudri kļūt, Tāpēc vajag čakliem būt.’’

Brocēnu vidusskola ir viena no nedaudzajām skolām, kura rūpējas par to, lai no Latvijas aizbraukušajiem bērniem būtu iespēja jebkurā brīdi atsākt mācības Latvijas skolās. Lai uzzinātu vairāk par šo skolu un iespējām mācīties tajā, aicinājām uz sarunu Olitu Ļitvinovu.

Sveika, Olita! Lūdzu, pastāstiet mūsu lasītājiem nedaudz par sevi un skolu, kā arī par tālmācības iespējām Jūsu skolā.

Sveiki! Mani sauc Olita Ļitvinova, esmu Brocēnu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā. Manos pienākumos ietilpst arī mācību procesa organizēšana tālmācības programmas bērniem 1.-9.klasei, sākot jau no vecāku pieteikuma pieņemšanas. Mans pedagoģiskā darba stāžs skaitāms četros gadu desmitos, Brocēnu vidusskolā rit 27.gads. Rudenī skola aicinās savus absolventus uz 70 gadu jubilejas salidojumu. Ideja par tālmācības programmas īstenošanu radās sarunās ar bijušo kolēģi Baibu Freidenfeldi, kura pirms 6 gadiem Kentā (Lielbritānija) vadīja latviešu bērnu svētdienas skolu “Garā pupa”. Mums abām ar Baibu šķita, ka ir būtiski saglabāt ārzemēs dzīvojošo bērnu saikni ar Latviju, nezaudēt latviešu valodu. Pirmajā gadā mēģinājām darbu organizēt tā, ka pārbaudes darbus bērni pildīja skolas skolotāju uzraudzībā.

Vai bija kāds finansējums no valdības puses? Vai finansiālu atbalstu sniedza kāda cita organizācija? Saprotams, ka tas ir ļoti liels darbs – uzņemties organizēt tālmācību ārzemēs dzīvojošajiem latviešu bērniem.

Brocēnu skolotāji bez samaksas, patriotisku jūtu vadīti, veidoja mācīšanās un pārbaudes darbus. Sapratām, ka iespējams izmantot tehnoloģijas un organizēt tiešsaistes sarunas ar skolēniem, konsultēt viņus un pārbaudīt zināšanas, bet svētdienas skolas pedagogiem ir cita sūtība. Brocēnu vidusskola pirmā Latvijā licencēja tālmācības programmu 1.-9.klasei.Programma akreditēta līdz 2022.gadam. Mums patiess prieks par katru ģimeni, kas atgriežas Latvijā, un to, ka mūsu skolas skolotāji ir devuši savu artavu, lai šo ģimeņu bērniem Latvijā būtu iespēja mācīties savam vecumam atbilstošā klasē, iegūt augstus vērtējumus ikdienas un valsts pārbaudes darbos. Par to, ka bērni sasniedz teicamus rezultātus, liecina mūsu skolai atsūtītās vecāku pateicības vēstules. Vairāk nekā 30 bērni, kuri mācījušies mūsu programmā, atgriezušies un turpina mācības dažādās Latvijas skolās. Zinu arī tos bērnus, kuri pēc šī mācību gada atgriezīsies mājās! Lepojos ar viņiem! Runājot par finansējumu, var piebilst, ka nekādu papildu finansējumu no valsts mēs nesaņemam un, diemžēl, tālmācības skolēnu apmācībai atvēlētais finansējums ir divas reizes mazāks nekā klātienes skolēniem, bet skolotāji strādā vēlās vakarā stundās vai brīvdienās, jo laika starpība mēdz būt pat 8 stundas. Darbs, īstenojot tālmācības programmu, nekādā ziņā nav peļņas avots, bet tas notiek savas zemes un valodas saglabāšanas vārdā!

Ko bērnam būtu vēlams zināt, sākot mācības pirmajā klasē?

Nevaram prasīt, lai bērns zinātu to pašu, ko viņa vienaudži Latvijā, bet runāt latviski, lasīt 1-2 zilbju vārdus - to gan. Galvenais, lai bērns būtu ieinteresēts mācīties!

Kā notiek tālmācība?

Lai noteiktu atbilstību konkrētai klasei un diagnosticētu esošo zināšanu līmeni, pirms uzņemšanas bērni izpilda diagnostikas darbus. 1.-5.klasei tie ir matemātikā un latviešu valodā, 6.-9.klasei attiecīgi vēl klāt dabaszinātnēs un Latvijas vēsturē. Mācību process 1.- 4.klases skolēniem pamatā notiek viena skolotāja pārraudzībā reizi nedēļā, vecākajās klasēs ir priekšmeta skolotāju noteiktās konsultācijas Skype vidē. Semestra sākumā skolēni un vecāki saņem no skolotāja tematisko plānojumu, kurā norādīts, kādas zināšanas, prasmes jāapgūst, kādi palīgmateriāli vai interneta resursi noderīgi mācību vielas apguvei, kādi uzdevumi no mācību grāmatas veicinās sagatavošanos pārbaudes darbiem. Skolēniem un skolotājiem ir sava saziņas vide, kurā darboties nav īpašu problēmu jebkurā pārlūkprogrammā, jo tas principā atkarīgs no interneta pieejamības. Rīkojam arī vecāku sapulces Skype vidē. Ir iespēja piedalīties arī klātienes stundās skolā. To visbiežāk izmanto jaunāko klašu skolēni, kad mītnes zemes skolā ir brīvlaiks, un 9.klases skolēni. Skolai ir internāts.

Kur un kā vecāki var pieteikt savus bērnus tālmācībai?

Vecāki bērnus var pieteikt, aizpildot aptaujas anketu, kura pieejama skolas mājas lapā [http://www.brocenuvsk.lv/talmaciba-1-9-kl/]), nosūtot uz e - pastu talmaciba@brocenuvsk.lv. Tad arī sāksies mana sarakste ar vecākiem, diagnosticējošo darbu nosūtīšana un konkrēti norādījumi tālākajai darbībai, dokumentu iesniegšanai, mācību grāmatu saņemšanai. Ļoti priecātos, ja vecāki pieteikumus sūtītu jau tagad, negaidot 1.septembri, jo tad ir ļoti grūti organizēt darbus.

Cik valstu bērni jau uzsākuši savas tālmācības gaitas Jūsu vidusskolā?

Brocēnu vidusskolas tālmācības programmā mācās bērni no 22 pasaules valstīm, visvairāk no Eiropas, bet mums ir arī skolēni no Amerikas, Āzijas un Austrālijas.

Vai mācības ir maksas vai bezmaksas?

Mācību maksas nav. Vecākiem gan jānodrošina bērniem dators, skenēšanas un printēšanas iespējas un, protams, interneta pieslēgums.

Kā notiek ieskaites un eksāmeni?

Ir obligāto pārbaudes darbu grafiks, Skype tiešsaistes. Protams, 3. un 6.klases skolēni tiešsaistē veic valsts noteiktos pārbaudes darbus, bet 9.klases skolēni ierodas uz eksāmeniem skolā.

Kā ir ar liecībām? Ja bērns ir veiksmīgi noslēdzis mācību gadu, vai liecību nosūta uz mājām elektroniski, vai vecākiem pašiem jābrauc uz skolu un tā jāizņem?

Liecības oriģināls glabājas skolēna personas lietā. Vecāki to var saņemt, ierodoties skolā, piemēram, apmainot mācību grāmatas skolas bibliotēkā. Reizēm visa ģimene atbrauc, lai satiktos ar skolotāju, parādītu bērniem skolu un tās apkārtni.

Vai vecākiem obligāti jāpērk mācību grāmatas? Vai visa mācību viela ir atrodama e-vidē apmācību laikā?

Vecākiem piedāvājam dažādus variantus - izmantot e grāmatas, izmantot skolas bibliotēkas resursus vai iegādāties pašiem. Lielākā daļa izmanto skolas bibliotēkas grāmatas, par kuru saņemšanu vienojos ar vecākiem.

Cik bieži tiek uzdoti mājas darbi? Cik daudz ieskaišu bērniem jākārto?

E klases žurnālā skolotāji veic ierakstus par vēlamajiem mājas darbiem konkrētajā tēmā, bet mājas darbi var būt arī individuāli, atkarībā no skolēna sagatavotības līmeņa. Noteikti būs atšķirība - bērns tikko izbraucis no valsts vai dzīvo svešumā jau kopš dzimšanas. Pārbaudes darbi tiek sūtīti 2 reizes mēnesī pēc skolas direktora apstiprināta grafika.

Vai e-vidē ir pieejamas sagatavošanas apmācības bērniem, kuri mācīsies pirmajā klasē?

Kā jau iepriekš pieminējāt - bērnam jau ir kaut kas jāzina, piemēram, saprast un runāt, lasīt vienkāršus 1-2 zilbju vārdus. Jā, interneta resursi ir diezgan plaši. Vienkāršākais veids ir skatīties multfilmas latviešu valodā, bet ir arī īpašas apmācības programmas. Te gan nepieciešams vecāku pamudinājums.

Kā ar tiem skolēniem, kuri jau ir mācījušies Latvijā, bet tagad ir atbraukuši uz ārzemēm un vēlas turpināt mācības tālmācībā? Vai viņiem ir jākārto kāds iestāšanās tests? Kā tas notiek? Vai jābrauc uz Latviju to kārtot? Varbūt to var izdarīt e-vidē, piemēram, pieslēdzoties Skype?

Ja skolēns no valsts izbraucis pirms vairāk nekā gada, jākārto diagnostikas darbi, kurus jau minēju iepriekš. Ja skolēns izbrauc no valsts mācību gada laikā, diagnostikas darbi nav jākārto.

Kas notiek, ja bērnam tomēr ir grūtības tikt visiem līdzi un sekmes nav tik labas, kā viņš vēlētos? Vai ir iespēja pārlikt ieskaites un eksāmenus, lai uzlabotu atzīmes?

Es nedomāju, ka mācīties tālmācībā ir viegli, jo skolēni taču mācās divās skolās! Kur tad vēl ārpusskolas pasākumi, interešu izglītība! Liela nozīme vecāku atbalstam, bez viņu palīdzības darbs nav iedomājams! Lielākā daļa mūsu skolēnu iegūst pietiekami augstus vērtējumus, bet gadās arī neveiksmes. Uz tālmācības skolēniem šobrīd attiecas visi tie paši Ministru kabineta noteikumi, kas uz klātienes skolēniem. Ir iespēja vērtējumus uzlabot pēc mācību gada beigām, izmantojot papildu mācību pasākumu jūnijā.

Lieliski! Daudz labu atsauksmju esmu dzirdējusi par Jūsu skolu. Paldies, Olita, par jauko interviju! Vēlreiz atgādinām! Ja dodaties projām no Latvijas un pēc laika domājat atgriezties, kā arī, ja dzīvojat ārzemēs un vēlaties atgriezties mājās, taču uztraucaties par savu bērnu izglītību, tad šeit ir lielisks risinājums. Brocēnu vidusskola piedāvā tālmācību bērniem no 1. līdz 9. klasei. Lai pieteiktu bērnus tālmācības skolai, aicinām vecākus apmeklēt [http://www.brocenuvsk.lv/talmaciba-1-9-kl/]) mājas lapu! Jautājumus sūtiet uz e-pastu talmaciba@brocenuvsk.lv

Intervijas kopēšanu vai pārpublicēšanu lūdzu saskņot ar Pūra Lādi.

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika