This may be of important info to some searching ancestors...list...

This may be of important info to some searching ancestors...list from 1939...those mandated to surrender their Latvian passport due to ethnicity "German"..and instructed to repartriate to Germany...11. PERSONU SARAKSTS, kuras 5.b repatriācijas iecirknī, saskaņā ar 1939. g. līgumu par vācu tautības Latvijas pilsoņu re- patriāciju, š. g. 13. novembrī atlaistas no Latvijas pavalstniecības.

 1. Ansis (Hans) Ēberhards (Eberhardt), dzim.

 2. g. 27. II Rīgā, dēls Nīls-Oskars-Vilhelms, dzim. 1925. g. 28. V Rīgā, dzīvo Rīgā, Pērnavas ielā 4, 3. dz.

 3. Vera Ēberhards (Ēberhardt), dzim. Repins, dzim. 1892. g. 1. IX Vjatkā, dzīvo Rīgā, Pēr- navas ielā 4, 3. dz.

 4. Marianna Ēberhards, dzim. 1921. g. 13. 111 Balaganskā, Krievijā, dzīvo Rīgā, Pērnavas ielā 4,

 5. dz.

 6. Hermīne-Alise-Eleonora Auslics (Auslitz), dzim. Šterns, dzim. 1909. g. 10. I Kuldīgā, dēls Volfs-Dīters (Wolf-Dieter), dzim. 1934. g. 23. XII Rīgā, meita Hannelore-Ingeborga, dzim. 1937. g. Rīgā, dzīvo Rīgā, Valdemāra ielā 36, 9. dz.

 7. Leopolds Auslics (Auslitz), dzim. 1897. g.

 8. XI Cēsīs, dzīvo Rīgā, Valdemāra ielā 36, 9. dz.

 9. Irmgarde-Viktorija-Alīse Spurmanis, dzim.

 10. g. 23. XII Kuldīgā, dzīvo. Rīgā, Valdemāra ielā 36, 9. dz.

 11. Marija Lucavs (Lutzau), dzim. Ručinskis, dzim. 1872. g. 12. VII Jelgavā, dzīvo Rīgā, Maiznīcas ielā 6, 9. dz.

 12. Aleksandrs Šadrovs, dzim. 1912. g. 17. XI Rīgā, dzīvo Rīgā, Brīvības ielā 84, 5. dz.

 13. Kārlis Stars, arī Sterns, dzim. 1879. g. 3. VI Kuldīgā, dzīvo Rīgā, Marijas ielā 107, 8. dz.

 14. Jūlija-Matilde Šadrovs, dzim. Šefels, dzim.

 15. g. 17. V Rīgā, dzīvo Rīgā, Brīvības ielā 84,

 16. dz.

 17. Ingere (Inger) Zīberts (Siebert), dzim.

 18. g. 31. 111 Liepājā, dzīvo Rīgā, Brīvības ielā 84, 6. dz.

 19. Ragna-Lilija Hilze (Hilse), šķirta Ziebert, dzim. Hadeln, dzim. 1888, g. 20. XII Liepājā, dzīvo Rīgā, Brīvības ielā 84, 6. dz.,

 20. Frīda-Auguste Stars, arī Sterns, dzim. Un- gers, dzim. 1896. g. 20. II Kuresārē, Igaunijā, dzīvo Rīgā, Marijas ielā 107, 8. dz.

 21. Herta Šigurs (Schigur), dzim. 1895. g.

 22. II Rīgā, dzīvo Rīgā, Miera ielā 4, 21. dz.

 23. Florentīne Šigurs (Schigur), dzim. Kor- manis (Kormann), dzim. 1866. g. 2. XII Aiz- kraukles pag., dzīvo Rīgā, Miera ielā 4, 21. dz.

 24. Otto Vērleins (Werlein), dzim. 1885. g.

 25. IV Rīgā, dzīvo Rīgā, Cēsu ielā 11, 6. dz.

 26. Nikolajs-Aleksejs-Pauls Millers, dzim.

 27. g. 12. VI Rīgā, dzīvo Rīgā, Tallinas ielā 57-a

 28. dz.

 29. Kurts-Heinrichs-Francis Helvigs, dzim.

 30. g. 15. II Subatē, dzīvo Rīgā, Vīlandes ielā 5, 17. dz.

 31. Milija-Hermīne Jostsons, dzim. 1891. g.

 32. VI Bīriņu pag., dzīvo Rīgā, Ēveles ielā 5, 3. dz.

 33. Elvīra Plaucītis, dzim. 1905. g. 6. I Rīgā, dzīvo Rīgā, Ar. Briana ielā 4, 10. dz.

 34. Nikolajs Burkovskis, dzim. 1904. g. 9. IV Rīgā, dzīvo Rīgā, Tallinas ielā 14, 17. dz.

 35. Valborga Burkovskis, dzim. Ritigs (Rittig), dzim. 1902. g. 5. 111 Rīgā, dēls Volfgangs, dzim.

 36. g. 29. XI Rīgā, dzīvo Rīgā, Tallinas ielā 14,

 37. dz.

 38. Elza Hatkevičs (Chatkevvitsch), dzim. Birķis (Birk), dzim. 1902. g. 17. X Vecsaules pag., dzīvo Rīgā, Avotu ielā 48, 11. dz.

 39. Erichs Hatkevičs (Hatkevvitsch), dzim.

 40. g. 6. 111 Rīgā, dzīvo Rīgā, Avotu ielā 48,

 41. dz.

 42. Alise Rozenbaums, dzim. Štachmanis, dzim. 1877. g. 10. II Vec-Saules pag., dzīvo Rīgā, Miera ielā 105, 44. dz.

 43. Jēkabs Spomers (Spomer), dzim. 1871. g.

 44. IV Samarā, dzīvo Rīgā, Indrānu ielā 19, 8. dz.

 45. Marija Spomers (Spomer), dzim. Krons (Kron), dzim. 1859. g. 14. VIII Rīgā, dzīvo Rīgā, Indrānu ielā 19, 8. dz.

 46. Emīlija Hennigs (Henning), dzim. Spomers (Spomer), dzim. 1899. g. 27. V Rīgā, dzīvo Rīgā, Indrānu ielā 19, 8. dz.

 47. Roberts Lemke (Lemcke) dzim. 1877. g.

 48. X Rīgā, dzīvo Rīgā, Matīsa ielā 52-a, 4. dz.

 49. Ingeborge- Benita- Olga Skulte, dzim.

 50. g. 3.V11 Jelgavā, dzīvo Rīgā, Matīsa ielā 52-a,

 51. dz.

 52. Mērija (Māry) Reinfe'ds (Reinfeld), dzim.

 53. g. 2. I Rīgā, dzīvo Rīgā, Puķu ielā 6, 4. dz.

 54. Matilde-Berta Henčels (Hefitschell), dzim.

 55. g. 1. VII Mežmuižas pag., dzīvo Aucē Miera ielā 20.

 56. Nikolajs Špechts, dzim. 1893. g. 23. VII Rīgā, dēls Heinrichs-Teodors, dzim. 1927. g.

 57. IV Rīgā-, dzīvo Rīgā, Artilērijas ielā 17, 4. dz.

 58. Rūdolfs Fogts (Vogt), dzim. 1884. g.

 59. XII Rīgā, dzīvo Rīgā, Miera ielā 85, 14. dz.

 60. Ļubova Fogts, dzim. Ivaškins, dzim.

 61. g. 8. 111 Liepājā, dzīvo Rīgā, Miera ielā 85,

 62. dz.

 63. Kuno-Rudolfs-Johans Korns, dzim. 1893. gada 15. 111 Ventspilī, dzīvo Bauskā, Vienības ielā 14. 37.. Molija (MolIy) Korns, dzim. Blumen felds, dzim. 1893. g. 28. XII Bauskā, dēls Ort vins, dzim. 1927. g. 30. VII Rīgā, meita Edel garde (Edelgard), dzim. 1929. g. 29. 111 Rīgā, dzīvo Bauskā, Vienības ielā 14.

 64. Margrieta-Auguste Gildenstube (Gūlden stubbe), dzim. Zeiberts, dzim. 1890. g. 8. VIII Cēsu apr., dzīvo Bauskā, Vienības ielā 14.

 65. Hilma Valters, dzim. Kaufelds, dzim.

 66. g. 14. II Kokneses pag., dzīvo Rīgā, leroču ielā 9, 5. dz.

 67. Raimonds Valters, dzim. 1921. g. 27. X Vitebskas gub., dzīvo Rīgā, leroču ielā 9, 5. dz.

 68. Ilze Brokhauzs (Brockhaus), dzim. 1910. g.

 69. IV Maskavā, dzīvo Rīgā, Gertrūdes ielā 62,

 70. dz.

 71. Voldemars-Vilhelms Ferchlands, dzim.

 72. g. 14. V Rīgā, dzīvo Rīgā, Stabu ielā 50,

 73. dz.

 74. Anastasija Ferchlands, dzim. Možejevs, dzim. 1871. g. Vitebskā, dzīvo Rīgā, Stabu ielā 50, 12. dz.

 75. Karina Cauns (Zaun), atr. Sankovskis (Sankowsky), dzim. Pēters (Poetter), dzim.

 76. g. 29. IX Ramkas pag., dēls Pēteris, dzim.

 77. g. 19. VIII Rīgā, dzīvo Rīgā, Cēsu ielā 32,

 78. dz.

 79. Herberts Cauns (Zaun), dzim. 1900. g.

 80. VI Pļaviņu pag., dzīvo Rīgā, Cēsu ielā 32,

 81. dz.

 82. Artūrs Kanders, dzim. 1905. g. 27. VIII Liepājā, dzīvo Rīgā, Puškina ielā 1, 31. dz.

 83. Ņina-Irēna Zēvalds, dzim. 1925. g. 13. V Rīgā, dzīvo Rīgā, Avotu ielā 7, 22. dz.

 84. Vera-Otilija Hamriehs, dzim. 1913. g.

 85. 111 Vestienes pag., dzīvo Rīgā, Tērbatas ielā 41/43, 1. dz.

 86. Auguste-Johanna-Berta Bergners (Ber'g ner), dzim. 1877. g. Rīgā, dzīvo Rīgā, Brīvības ielā 26, 4. dz. . 50. Vilhelmine Šulcs, dzim. Hamriehs, dzim.

 87. g. 7. IV Kliģenes pag., meita Zigrīda-Lidija- Vilhelmina, dzim. 1926. g. 8. I Rīgā, dzīvo Rīgā, Tērbatas ielā 41/43, 1. dz.

 88. Rūdolfs Šulcs, dzfm. 1884. g. 29. IV Kalsnavas pag., dzīvo Rīgā, Tērbatas ielā 41/43,

 89. dz.

 90. Herta-Marija Ērmansons, dzim. Tuphorns, dzim. 1899. g. 12. II Pēterpilī, meita Mariona- Veronika, dzim. 1937. g. 27.. V Rīgā, dzīvo Rīgā, Kr. Barona ielā 17, 6. dz.

 91. Arturs Ērmansons, dzim. 1900. g. 5. IX Rīgā, dzīvo Rīgā, Kr. Barona ielā 17, 6. dz.

 92. Ērichs Gramcs (Oramtz), dzim. 1884. g.

 93. XII Pērnavas apr., dzīvo Rīgā, Stokholmas ielā 34, 1. dz.

 94. Elza-Marija Gramcs (Gramtz), dzim. Mar- nics, dzim. 1888. g. 9. VIII Lazdonā, dzīvo Rīgā, Stokholmas ielā 34, 1. dz.

 95. Hedda-Marie Lodiņš (Lohding), dzim.

 96. g. 27. X Bauskā, dzīvo Bauskā, Vienības ielā 39.

 97. Marta (Martha) Lodiņš (Lohding), dzim.

 98. g. 28. XI Bauskā, dzīvo Bauskā, Sudmalu ielā 39.

 99. Zelma (Selma)-Helene Lodiņš (Lohding), dzim. Drenger, dzim. 1883. g. 14.* XI Bauskā, dzīvo Bauskā, Sudmalu ielā 39.

 100. Bruno Lodiņš (Lohding), dzim. 1880. g.

 101. XI Bauskā, dzīvo Bauskā, Sudmalu ielā 39.

 102. Aleksandrs (Alexander) Lodiņš (Lohding), dzim. 1883. g. 10. X Bauskā, dz'īvo Bauskā, Sudmalu ielā 39.

 103. Daniels Depners, dzim. 1908. g. 9. IX Volinijas gub., dzīvo Rundāles pag. Liepās.

 104. Olga Depners, dzim. Jabkovskis, dzim.

 105. g. 22. XI Cicovas pag., bij. Krievijā, meita Lilija-Lena, dzim. 1929. g. 19. VII Slokā, dēli: Harrv, dzim. 1932. g. 20. IV Bauskā, Voldemārs, dzim. 1932. g. 20. IV Bauskā, meitas: Erna-Ērika, dzim. 1935. g. 29. XI Rundāles pag., Gertrude- Editha (Gertrud-Edith), dzim. 1938. g. 19. VIII Bauskā, dzīvo Rundāles pag. Liepās.

 106. Irma-Marija Jabkovskis, dzim. 1923. g.

 107. II Kazdangas pag., dzīvo Īslīces pag. Siķos.

 108. Vilhelmīne Jabkovskis, dzim. 1880. g.

 109. V bij. Krievijā, dzīvo Rundāles pag. Liepās.

 110. Helmuts Rozenfelds, dzim. 1894. g. 29. VI Igaunijā, Veravas apr., dzīvo Lugažu pag. ~Lejas Ero" mājās.

 111. Eiženija (Eugenie) Rozenfelds (Rosen- feldt), dzim. Gotšalk, dzim. 1891. g. 12. II Lomžā. meita!rena-A!eksandra-leva, dzim. 1924. g.

 112. XII Kaunā, dzīvo Lugažu pag. Lejas-Ero mājās.

 113. Elizabete (Elisabeth) Hafnērs (von Haf- fner), dzim. 1880. g. 5. VIII Mālpils pag., dzīvo Valkā, Semināra ielā 17.

 114. Katrīne Šēnbergs, dzim. Hope, dzim.

 115. g. 18. II Harkovā, dzīvo Valkā, Semināra ielā 21.

 116. Ludvigs Šēnbergs, dzim. 1885. g. 25. XI Kandavā, dzīvo Valkā, Semināra ielā 21.

 117. Katrine Didrichsons, dzim. 1905. g. 5. IX Slavjanskā, dzīvo Valkā, Semināra ielā 21.

 118. Valters Feierabends (Feverabend), dzim.

 119. g. 5. V Stendē, dzīvo Vijicema pag. Vijas- krastos.

 120. Kete-Marija-Elza Feierabends (Fevera- bend), dzim. Bem's (Behm), dzim. 1898. g. 25. 111 Berlinē, dzīvo Vijciema pag. Vijaskrastos.

 121. Haralds Feierabends (Feverabend), dzim.

 122. g. 6. IV Ķīlē, dzīvo Rīgā, Elizabetes ielā 31a,

 123. dz.

 124. Gunars-EgonsMachts,dzim. 1925.g.8. XII Jelgavā, dzīvo Rīgā, Pētersalas ielā 5, 11. dz.

 125. Marija Vīdehefts, dzim. Ekerts, dzim.

 126. g. 18. VI Liepājā, dzīvo Rīgā, Baznīcas ielā 24, 4. dz.

 127. Gustavs Vīdehefts (VViedehofft), dzim.

 128. g. 5. XII Rīgā, dzīvo Rīgā, Baznīcas ielā 24,

 129. dz.

 130. Edite-Regina Šulcs, dzim. Zēvalds, dzim.

 131. g.2. XI Rīgā, meitas: Astrita-Magda,dzim.

 132. g. 3. XII Rīgā, Margita-Dagmara, dzim.

 133. g. 3. XII Rīgā, dzīvo Rīgā, Tērbatas ielā 41/43, 1. dz.

 134. Richards-Eduards Šulcs, dzim. 1912. g.

 135. V Rīgā, dzīvo Rīgā, Tērbatas ielā 41/43, 1. dz.

 136. Eižens Vilde, dzim. 1893. g.- 15. VIII Bārbeles pag., dzīvo Rīgā, Stabu ielā 27, 9. dz.

 137. Ludmila Vilde, dzim. Šulcs, dzim. 1896. g.

 138. XI Rīgā, dzīvo Rīgā, Stabu ielā 27, 9. dz.

 139. Emma-Klara Bidermanis, dzim. Špacs, dzim. 1912. g. 14. 111 Allažu pag., dzīvo Rīgā, Cēsu ielā 13, 56. dz.

 140. Kārlis Bidermanis, dzim. 1910. g. 8. VIII Iršu pag., dēls Harijs-Jēkabs, dzim. 1930. g.

 141. V Rīgā, dzīvo Rīgā, Cēsu ielā 13, 56. dz.

 142. Alīde Zalle, dzim. Pētersons, dzim. 1905. g.

 143. II Rīgā, dēls Oskars, dzim. 1937. g. 11. V Rīgā, dzīvo Rīgā, Hospitāļu ielā 34, 52. dz.

 144. Teodors-Vilhelms Zalle, dzim. 1908. g.

 145. IX Rīgā, meita Valija-Anita. dzim. 1931. g.

 146. VI Rīgā, dzīvo' Rīgā, Hospitāļu ielā 34, 52. dz.

 147. Zelma-Marija Jezerichs, dzim. 1891. g.

 148. IV Rīgā, dzīvo Rīgā, Debesbraukšanas ielā 22,

 149. dz.

 150. Ādolfs Jankovskis, dzim. 1874. g. 8. 111 L. Jumpravas pag., dzīvo Rīgā, Atgāzenes ielā 3,

 151. dz.

 152. Katrine Valdeks, dzim. 1884. g. 21. VI Rīgā, dzīvo Rīgā, Bāriņu ielā 7, 27. dz.

 153. Elza' Ceimcrns-Lindenstjerns (Ceumern- Lindenstjern), dzim. 1871. g. 9. VIII Braslavā, dzīvo Cēsīs, Nomaļu ielā 28, 1. dz.

 154. Eva-Ilze Žons (Szonn), dzim. 1912. g.

 155. II Rīgā, dzīvo Rīgā, Rūpniecības ielā 7, 30. dz.

 156. Vera Kori (von Kori), dzim. Dellens (Dullen), dzim. 1851. g. 8. XI Cīruļmuižā, J. Jel- gavas apr., dzīvo Rīgā, Dzirnavu ieāl 5, 6. dz.

 157. Julianna Baumanis, dzim. Freimanis, dzim.

 158. g. 21. IX Rīgas Jūrmalas pils., dzīvo Rīgas- Jūrmalā, Dubultu pr. 25.

 159. Francis Fidora, dzim. 1853. g. 10. VIII Berlinē, dzīvo Rīgā. Parka ielā 4, 8. dz.

 160. Ida Šleis, dzim. Franks, dzim. 1859. g.

 161. VIII Vācijā, dzīvo Rīgā, Parka ielā 2, 3. dz.

 162. Ēvalds Sīferss (Siefers), dzim. 1868. g.

 163. V Igaunijā, dzīvo Rīgā, Jāņa ielā 3, 5.a dz.

 164. Ferdinands Kolbs (Kolbej, dzim. 1862. g.

 165. VIII Allažu pag., dzīvo Rīgā, Ezera ielā 5,

 166. dz.

 167. Klāra Višnevskis, dzim. Krečmanis, dzim.

 168. g. 1. XII Rītprūsijā, dzīvo Priedainē, 3. lin. Lutera mājā.

 169. Fridrichs (Fedor) Engelsons (Engelson), dzim. 1861. g. 28. VIII Rīgā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku pr. 48.

 170. Paulīne Jefimovs (Jefimovv), dzim. 1866. g.

 171. X Rīgā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 48.

 172. Erna Asmuss, dzim. Kripe (Krūpe), dzim.

 173. g. 10. X Rīgā, dzīvo Rīgā, Čuguna ielā 10-a,

 174. dz.

 175. Dagmāra Bute, dzim. Barklai, dzim.

 176. g. 28. 111 Rīgā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 48.

 177. Emma Stankevičs, dzim. 1898. g. 24. XII Liepājā, dzīvo Rīgā, Lāčplēša ielā 37, 1. dz.

 178. Hilda Hermanis, dzim. Beķeris (Becker), dzim. 1866. g. 18. VII Kokneses pag., dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 48.

 179. Vilhelmine Šmits, dzim. Magnuss, dzim.

 180. g. 18. I Rīgā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēl- nieku prosp. 48.

 181. Marija - Meta (Maria - Meta) Šmits (Schmidt), dzim. Fridrichs (Friedrich), dzim.

 182. g. 24. X Mēmelē, Vācijā, dzīvo Rīgas-Jūr- malā, Strēlnieku prosp. 48.

 183. Elizabete Konradijs (Conradi), dzim. Neimanis (von Neumann), dzim. 1874. g. 5. XII Jelgava, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku pros. 48.

 184. Ādams Konradijs (Conradi), dzim.

 185. g. 23. II Pēterpilī, Krievijā, dzīvo Rīgas- Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 48.

 186. Oto (Otto) Stenders (Stender), dzim.

 187. g. 12.X11 Sunākstē, dzīvo Rīgā, Valdemāra ielā 8, 3. dz.

 188. Marija Denks, dzim. Krūmiņš, dzim.

 189. g. 19. I Daugavpilī, dzīvo Rīgā, Vaļņu ielā 20, 10. dz.

 190. Anna Lorencs, dzim. 1886. g. 11. I Janiškos, Lietuvā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēl- nieku prosp. 48.

 191. Alma-Adele-Luize Strauchs, dzim. Vild- manis, dzim. 1860. g. 14. IX Rīgā, dzīvo Rīgas- Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 48.

 192. Jānis (Ivans) Strauchs (Strauch), dzim.

 193. g.'lS. VI Rīgā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā.Strēl- nieku prosp. 48.

 194. Jūlija Meklenburgs, dzim. 1866. g. 23. IV. Rīgā, dzīvo Rīgā, Latgales ielā 153, 39. dz.

 195. Marta Dālvics (Dahlvvitz), dzim. Šumanis (Schumann), dzim. 1866. g. 28. IV Rīgā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 48.

 196. Sergejs (Sergej) Dalvics (Dahlwitz), dzim. 1862. g. 25. V Rīgā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 48.

 197. Emīlija Lanskis, dzim. Zavickis, dzim.

 198. g. 17. IX Žagaros, Šauļu apr., dzīvo Rīgā, Raiņa bulv. 5, 14. dz.

 199. Katrīne Jochansons, dzim. Krauze, dzim.

 200. g. 7. XII Kaunā, dzīvo Rīgā, L. Ķēniņu ielā 14, 2. dz.

 201. Melīta Drošs, dzim. 1867. g. 26. II Val- mierā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku pros. 48.

 202. Kārlis-Oto (Kari) Grudna - Grudzinskis (von Grudna-Orudzinski), dzim. 1867. g. 7. V Vidzemē, dzīvo Rīgā, Auces ielā 1, 7. dz.

 203. Helene Rozenbergs, dzim. Dītrichs, dz.

 204. g. 7. IX Rīgā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēl- nieku prosp. 48.

 205. Henrijete Grafs, dzim. 1857. g. 27. VII Pēterpilī, dzīvo Dubultos, Amulas ielā, nespēj- nieku patversmē.

 206. Jozefine Cinks (Zinck), dzim. Tiedebohl), dzim. 1859. g. 12. VII Muroma, dzīvo Rīgas-Jūr- malā, Strēlnieku prosp. 48.

 207. Luize (Luise) Lidike (Ludicke), dzim. Lidike (Ludicke), dzim. 1870. g. 13. X Rīgā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 48.

 208. Luize Kamergraus, dzim. 1894. g. Rīgā, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 48.

 209. Elizabete Šversts, dzim. Pfisters, dzim.

 210. g. 7. VII Skrīveros, dzīvo Rīgas-Jūrmalā, Strēlnieku prosp. 48.

 211. Meta-Anna Banzemīrs, dzim. Bons, dzim. 1902 g 29. XI Rīgā, dēls Edvīns-Fridrichs- Johans, dzim. 1924. g. 26. I Rīgā, meita Helga- Marta-Lucinde, dzim. 1925. g. 4. XI Rīgā, dzīvo Rīgā, Strazdu ielā 1, 1-a. dz..

 212. Tusnelda Tiedemanis, dzim. Krigers, dzim. 1851. g. 2. X Rīgā, dzīvo Rīgā, Vīlandes ielā 12, 6. dz.

 213. Lidija-Emīlija (Lydia-Emilia) Tīdefnanis (Tiedemann), dzim. 1876. g. 20. XI Rīgā, dzīvo Rīgā, Vīlandes ielā 12, 6. dz.

 214. Marija Švēders, dzim. Klems, dzim. 1866. g. 30. IX Rīgā, dzīvo Rīgā, Eksporta ielā 4, 8. dz.

 215. Eduards Hofs, dzim. 1902. g. aprilī, dēli: Erichs, dzim. 1925. g. 14. IX Zebrenes pag., un Ēvalds, dzim. 1928. g. 3. VII Jaunpils pag., mei.ta Ērika, dzim. 1931. g. 18. VIII Zebrenes pag., dēls Vilhelms-Richards, dzim. 1934. g.

 216. V Vadakstes pag., dzīvo Lielauces pag. Grīvās.

 217. Matilde Hofs, dzim. 1902. g. decembrī, dzīvo Lielauces pag. Grīvās.

 218. Herta Hofs, dzim. 1923. g. 18. VII Zebre- nes pag., dzīvo Lielauces pag. Grīvās.

 219. Ernests Šulcs, dzim. 1880. g. martā, bij. Krievijā, dēls Leons-Erichs, dzim. 1926. g. 12. VII Lielauces pag., dzīvo Jaunauces pag. Sodniekos.

 220. Berta Šulcs, dzim. Hofs, dzim. 1892. g.

 221. X Volinijas gub., meita Helēna, dzim. 1931. g.

 222. VII, dzīvo Jaunauces pag. Sodniekos.

 223. Frīda Šulcs, dzim. 1923. g. 11. VIII Lielauces pag., dzīvo Jaunauces pag. Sodniekos.

 224. Johanna-Emma Šulcs, dzim. 1920. g.

 225. IV Zebrenes pag., dzīvo Jaunauces pag.Sod- niekos.

 226. Auguste Freigangs, dzim. Dalke, dzim.

 227. g. 15. VIII Volinijas gub., meitas: Meta-Ella, dzim. 1925. g. 16. IV Vadakstes pag., Hedviga-Eva, dzim. 1927. g. 29. V Vadakstes pag., dēls Edgars-Kurtijs, dzim. 1930. g. 15. VI Aucē, dzīvo Aucē, Raiņa ielā 27. _

 228. Johanns Freigangs, dzim. 1880. g. 8. XII Bukaišu pag., dzīvo Aucē, Raiņa ielā 27.

 229. Fridrikis (Fridrichs)-Ernests Feldmanis (Feldmann), dzim. 1910. g. 27. II Daugavpilī, dzīvo Rīgā, Latgales ielā 237, 1. dz.

 230. Ērika Cimmermanis (Zimmermann), dz.

 231. g. 1. VI Vēzelē, Vācijā, dzīvo Rīgā, Dzir- navu ielā 43, 8. dz.

 232. Kārlis (Cari) Tempelis (Tempel), dzim.

 233. g. 23. VII Tukumā, dzīvo Aucē, Bēnes ielā 11.

 234. Šarlote (Charlotte) Tempelis (Tempel), dzim. Jirgensons, dzim. 1902. g. 22. IX Balgales pag., meita Irmtraute-Brigita (Irmtraut-Brigitte), dzim. 1934. g. 13. I Rīgā, dēli: Kārlis (Carl)-Heinc (Heinz), dzim. 1929. g. g. 18. VI Aucē, Valters- Aleksandrs (Walter-Alexander), dzim. 1930. g.

 235. IX Rīgā, Ansis-Traugots (Hans-Traugott), dzim. 1931. g. 8. X Rīgā, Frīders-Matiass (Frieder- Matthias), dzim. 1932. g. 31. XII Rīgā, Pēteris- Tomass (Peter-Thomas), dzim. 1938. g. 31. VII Rīgā, Klaus-Dīters (Klaus-Dieter), dzim. 1935. g.

 236. V Rīgā, dzīvo Aucē, Bēnes ielā 11., Gerhards- Andrejs Tempelis,'dzim. 1937. g. 19. 111 Rīgā, dzīvo Aucē.

 237. Gotfrids Ratke, dzim. 1893. g. 16. VII Krievijā, meita Elfrida-Zenta, dzim. 1925. g.

 238. XI Rubas pag., dēls Edgars, dzim. 1927. g.

 239. VII Rubas pag., dzīvo Rubas pag. Grants- kalnu mājās.

 240. Paulīne Ratke, dzim. Jenčs, 36 g. v.

 241. g. 13. VI Ukrainē, dzīvo Rubas pag. Grants- kalnos.

 242. Ella Ratke, dzim. 1923. g. 16. I Rubas pag., dzīvo Rubas pag. Veldres mājās.

 243. Olga Šēdlers, dzim. 1909. g. 7. V Krievijā, Volinijas gub., dēls Aivars, dzim. 1937. g. 1. IX Bukaišu pag., dzīvo Lielauces pag. Stirnās.

 244. Aleksandra Šedlers, dzim. Kovašs, dzim.

 245. g. Krievijā, dzīvo Lielauces pag. Stirnās.

 246. Berta (Bertha) Hāns (Baronin v. Hahn), dzim. Fitinghofs (v. Vietinghoff), dzim. 1883. g.

 247. 111 Jelgavā, meita Anna-Marija-Karla, dzim.

 248. g. 11. XII Jelgavā, dzīvo Bēnes pag. Ciroles muižā.

 249. Georgs-Verners (Georg - Werner) Hāns (Baron vori Hahn), dzim. 1909. g. 22. XII Bēnes pag., dzīvo Bēnes pag. Ciroles n. d.

 250. Eduards Henšelis, dzim. 1904. g. Ļub- ļinas gub., dzīvo Rubas pag. Druvās.

 251. Jūlijs Denskis, dzim. 1876. g. 22. V Polijā, dzīvo Vecauces pag. Krūmiņos.

 252. Johana Denskis, dzim. 1878.g. 20. VIII Krievijā, dzīvo Vecauces pag. Krūmiņos.

 253. Emilija-Lūcija Krūmiņš, dzim. Stacha- rovskis, dzim. 1886. g. 25. X bij. Krievijā, dzīvo Aucē, Raiņa ielā 25, 2. dz.

 254. Matilda Henigs, dzim. 1921. g. 7. II Zebrenes pag., dzīvo Zvārdes pag. Lapu mājās.

 255. Aleksanders Bergs, dzim. 1896. g. 24. VIII Rīgā, dzīvo Aucē, Dzirnavu ielā 3.

 256. Teodors Šulcs, dzim. 1910. g., dzīvo Blīdenes pag. Dumpju mājās.

 257. Pauline Henigs, dzim. Šulcs, 34 g. v. (dzim.

 258. g. 11. 111 ārsta apl.), dēls Alberts-Reinhards, dzim. 1924. g. 2. X Zebrenes pag., dzīvo Zvārdes pag. Lapu mājās.

 259. Marta Šulcs, dzim. Heniņš, dzim. 1908. g.

 260. 111 Aizputes pag., meita Velta, dzim. 1939. g.

 261. 111 Jaunauces pag'. ~Sodniekos", dzīvo Blīde- nes pag. Dumpju mājās.

 262. Ernests Rēfšlēgers, dzim. 1917. g. 24. I Vologdas gub., dzīvo Omuļu pag. Ķieģeļcepļos.

 263. Hermine Stacharovskis, dzim. 1914. g.

 264. II Vadakstes pag., meita Elvira, dzim. 1931. g.

 265. XI Aucē, dzīvo Aucē, Ausmas ielā 3.

 266. Lidija Krauze, dzim. 1912. g. 24. IV Dikļu pag., dzīvo Aucē, Lauku ielā 3, 1. dz.

 267. Ingomars (Ingomar) Stelmachers (Stell- macher), dzim. 1905. g. 1. XI Rīgā, dzīvo Rīgā, Kuldīgas ielā 5, 3. dz.

 268. Eižens (Eugen) Krīgers (Krūger), dzim.

 269. g. 17. 111 Svētes pag., dzīvo Cēsu pag. Brušās.

 270. Klāra-Pauline Ulmanis, dzim. Bernhards, dzim. 1864. g. 2. II Berlinē, dzīvo Līvbērzes pag. Šiliņos.

 271. Zofija Rīsbergs, dzim. Višinskis, dzim.

 272. g. 17. IV Rīgā, dzīvo Rīgā, Kapseļu ielā 21,

 273. dz.

 274. Aleksandra Hermanis, dzim. Finks, dzim.

 275. g. 1. XI Alūksnē, dzīvo Rīgā, Tirgoņu ielā 8,

 276. dz.

 277. Erika-Elizabete Malms (Malm), dzim.

 278. g. 16. IX Arensburgā, dzīvo Rīgā, Skolas ielā 34, 2. dz.

 279. Ida Blumenbaks (Blumenbach), dzim. Ilišs (Ilisch), dzim. 1863. g. 23. VII Rīgā, dzīvo Rīgā, Ļermontova ielā 1, 3. dz.

 280. Marija (Marie) Kupfers (Kupffer), dzim.

 281. g. 12. IV Ventsoilī, dzīvo Rīgā, Brīvības ielā 84, 2. dz.

 282. Herda-Adelheide Malms (Malm), dzim.

 283. g. 13. VI Pērnavā, dzīvo Rīgā, Skolas ielā 34, 2. dz.

 284. Olga Karlsons, dzim. Rikmanis, dzim.

 285. g. 20. 111 Rīgā, meita Agate, dzim. 1924. g.

 286. VII Rīgā, dzīvo Rīgā, Vaļņu ielā 3, 24. dz.

 287. Pāvils (Pauls) Kori, dzini. 1875. g. 11. IX Vidsmuižas pag., dzīvo Vidsmuižas pag. Gribalvā.

 288. Vilhelms (Wilhelm) Šmits (Schmidt), dzim. 1867. g. 9. V Saldus pag., dzīvo Rīgā, Latgales ielā 284, 6. dz. Rīgā, 1939. g. 13. novembrī. lekšlietu ministrijas pilnvarotais vācu tautības Latvijas pilsoņu 5.b repatriac. iecirknī G. Matīss. FROM PERIODIKA.LV http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.htmllang=fr|issue:/p_001_wawe1939n259|article:DIVL327|query:Cauns%20Cauns|issueType:P

[periodika.lv] Cauns|issueType:P)

There is full edition even with the dates of departure from Latvia. http://gramatas.lndb.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html|issue:/g_001_0308004852|article:DIVL11|issueType:B

baiba780 That link isn't working for me...

rida7259 Then try to google e.g. atlaisti no pavalstniecības. I so find the link. I have seen the original of this book in National archive.

baiba780 Yup, that worked! Seems Facebook mucks up the URL when it gets posted...

I just now tried to find - gramatas.lndb.lv Izceļojušo vācu tautības.... Worked perfectly.

baiba780 I too, could not get link to work from here...just a blank page appeared..however...copy&paste words "atlaisti no pavalstniecības" from ur post into periodika.lv gave many individual links! Paldies!

sy28 Try to go to: http://gramatas.lndb.lv/, then search for 'Izceļojušo vācu tautības personu saraksts (1940)".

baiba780 paldies

I copy&paste to google..but it gave me only one page to open..will try the link now...

baiba780 that link works..however opens to selection of many many publications..which is the listing of surnames?

You must write in search line only some words from book full heading, for example - personu saraksts (1940). Must work.

Atbildēt uz šo ierakstu

Desmitā daļa vāciešu jau atlaisti no pavalstniecības 1939.11.06 Brīvā Zeme Desmitā daļa vāciešu jau atlaisti no pavalstniecības Sestdien visos repatriācijas iecirkņos Rīgā un provincē iesniegti 1620 lūgumu vācu tautības pilsoņu atlaišanai no Latvijas pavalstniecības.

Atbildēt uz šo ierakstu

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika