Valsts Ieņēmumu dienests...

Valsts Ieņēmumu dienests. Stāsts, kas nebeidzas... (*pārpublicējot visu vai daļu no šīs informācijas, atsauce uz Politisko partiju "KPV LV" ir obligāta)

IEVADS. VID ir jāsāk ar sevi!

Lai jebkuram nodokļu maksātājam valsts varētu pieprasīt godīgi maksāt visus nodokļus, ir sekojoši nosacījumi, pie kuriem šāda prasība no valsts puses būtu pamatota.

  1. Visiem nodokļu maksātājiem jābūt vienādiem spēles noteikumiem.
  2. Visi samaksātie nodokļi tiek izlietoti atbildīgi.
  3. Visi VID darbinieki godprātīgi veic savus pienākumus.

VID ir jārada pārliecība sabiedrībai, ka katrs VID darbinieks ir godprātīgs cilvēks ar teicamu reputāciju.

Politiskā partija "KPV LV" ir izvērtējusi VID darbinieku amatpersonu deklarācijas par 2017.gadu (iesniegtas 2018.gadā) un nonākusi pie secinājuma, ka ir 13 kritēriji, pēc kuriem VID būtu jāizvērtē, vai darbinieks ir godprātīgs un ar teicamu reputāciju.

No 3647 Valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem (2018. gada aprīļa dati) 791 cilvēks jeb 21,5% ir riska grupā, mūsuprāt. "KPV LV" neapgalvo, ka visi šie cilvēki ir negodprātīgi, bet VID steidzami būtu jāauditē un jāpārbauda visi riska grupās "izgaismotie" darbinieki, lai radītu pārliecību sabiedrībā, ka šie darbinieki ir godprātīgi.

Kādus amatus ieņem šie VID darbinieki? No šiem gandrīz 800 VID darbiniekiem, ko Politiskā partija "KPV LV" savā pētījumā ir iekļāvusi riska grupā, ir: Galvenais nodokļu inspektors - 39%; Vecākais muits uzraugs - 18%; Vecākais muitas eksperts - 9%.

13 KRITĒRIJI GODPRĀTĪGAM VID DARBINIEKAM

1.daļa (šodien apskatīsim 4 kritērijus no 13)

Godīgam VID darbiniekam nebūs problēmu pierādīt, ka saņemtais mantojums ir patiešām saņemts no mirušā radinieka. Godīgam VID darbiniekam nebūs problēmu pierādīt saņemtā vai izsniegtā dāvinājuma izcelsmi. Godīgam VID darbiniekam nebūs problēmu pierādīt, ka saņemtais laimests ir patiešām laimēts, nevis “sakārtots”. Savukārt, VID vadībai būtu stingri jāizvērtē, vai azartspēļu spēlēšana pati par sevi negrauj VID darbinieku reputāciju.

1.kritērijs: Saņemti mantojumi vērtībā virs 0 EUR. 2017.gadā mantojumus saņēmuši 17 VID darbinieki. No šiem darbiniekiem 6 ir galvenie nodokļu inspektori. Spilgtākie piemēri: Ilmars Kukurs (nodaļas vadītājs) - mantojumā saņēmis 37 385,82 EUR un nekustamo īpašumu 26 514,71 EUR vērtībā. Elita Seļivanova (vecākais eksperts) - mantojumā saņēmusi 33 400,00 EUR. Solvita Eglīte-Egliene (galvenais nodokļu inspektors) - mantojumā saņēmusi 30 649,76 EUR.

2.kritērijs: Saņemti dāvinājumi vērtībā virs 0 EUR. 2017.gadā dāvinājumus saņēmuši 70 VID darbinieki. No šiem darbiniekiem 34 ir galvenie nodokļu inspektori. Spilgtākie piemēri: Anna Fainziļberga (galvenais jurists) - dāvinājumā saņēmusi 2 nekustamos īpašumus ar kopējo vērtību 40 299,03 EUR. Vera Berezovska (vecākais muitas uzraugs) - dāvinājumā saņēmusi 35 000,00 EUR. Daiga Pētersone (galvenais nodokļu inspektors) - dāvinājumā saņēmusi 30 771,00 EUR

3.kritērijs: Dāvina naudas summu vai nekustamo īpašumu vērtībā virs 20 000 EUR. 2017.gadā naudas summu vai nekustamo īpašumu vērtībā virs 20 000 EUR dāvina 5 VID darbinieki. No šiem darbiniekiem 3 ir galvenie nodokļu inspektori. Spilgtākie piemēri: Edīte Ozoliņa (galvenais jurists) - dāvina 2 nekustamos īpašumus ar kopējo vērtību 54 286 EUR. Gaļina Trofimova (galvenais nodokļu inspektors) - dāvina 32 839 EUR Irina Beļimova (galvenais nodokļu inspektors) - dāvina 25 000 EUR.

4.kritērijs: Saņemts laimests virs 0 EUR (izņemot VAS “Latvijas Loto"). 2017.gadā laimestus saņēmuši 8 VID darbinieki. No šiem darbiniekiem 4 ir galvenie nodokļu inspektori. Spilgtākie piemēri: Vladimirs Vinokurovs (vecākais muitas uzraugs) - laimējis 52 200 EUR Marija Žernoseka (galvenais nodokļu inspektors) - laimējusi 6 038,22 EUR Aiva Asiķe (galvenais nodokļu inspektors) - laimējusi 1 344 EUR

Turpinājums sekos...

(*pārpublicējot visu vai daļu no šīs informācijas, atsauce uz Politisko partiju "KPV LV" ir obligāta)

#valstijjāsākarsevi

https://www.facebook.com/KamPiederValsts/ https://www.facebook.com/KamPiederValsts/photos/a.1059487437448091/1894421023954724/Valsts Ieņēmumu dienests. Stāsts, kas nebeidzas... (*pārpublicējot visu vai daļu no šīs informācijas, atsauce uz Politisko partiju "KPV LV" ir obligāta)

IEVADS. VID ir jāsāk ar sevi!

Lai jebkuram nodokļu maksātājam valsts varētu pieprasīt godīgi maksāt visus nodokļus, ir sekojoši nosacījumi, pie kuriem šāda prasība no valsts puses būtu pamatota.

  1. Visiem nodokļu maksātājiem jābūt vienādiem spēles noteikumiem.
  2. Visi samaksātie nodokļi tiek izlietoti atbildīgi.
  3. Visi VID darbinieki godprātīgi veic savus pienākumus.

VID ir jārada pārliecība sabiedrībai, ka katrs VID darbinieks ir godprātīgs cilvēks ar teicamu reputāciju.

Politiskā partija "KPV LV" ir izvērtējusi VID darbinieku amatpersonu deklarācijas par 2017.gadu (iesniegtas 2018.gadā) un nonākusi pie secinājuma, ka ir 13 kritēriji, pēc kuriem VID būtu jāizvērtē, vai darbinieks ir godprātīgs un ar teicamu reputāciju.

No 3647 Valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem (2018. gada aprīļa dati) 791 cilvēks jeb 21,5% ir riska grupā, mūsuprāt. "KPV LV" neapgalvo, ka visi šie cilvēki ir negodprātīgi, bet VID steidzami būtu jāauditē un jāpārbauda visi riska grupās "izgaismotie" darbinieki, lai radītu pārliecību sabiedrībā, ka šie darbinieki ir godprātīgi.

Kādus amatus ieņem šie VID darbinieki? No šiem gandrīz 800 VID darbiniekiem, ko Politiskā partija "KPV LV" savā pētījumā ir iekļāvusi riska grupā, ir: Galvenais nodokļu inspektors - 39%; Vecākais muits uzraugs - 18%; Vecākais muitas eksperts - 9%.

13 KRITĒRIJI GODPRĀTĪGAM VID DARBINIEKAM

1.daļa (šodien apskatīsim 4 kritērijus no 13)

Godīgam VID darbiniekam nebūs problēmu pierādīt, ka saņemtais mantojums ir patiešām saņemts no mirušā radinieka. Godīgam VID darbiniekam nebūs problēmu pierādīt saņemtā vai izsniegtā dāvinājuma izcelsmi. Godīgam VID darbiniekam nebūs problēmu pierādīt, ka saņemtais laimests ir patiešām laimēts, nevis “sakārtots”. Savukārt, VID vadībai būtu stingri jāizvērtē, vai azartspēļu spēlēšana pati par sevi negrauj VID darbinieku reputāciju.

1.kritērijs: Saņemti mantojumi vērtībā virs 0 EUR. 2017.gadā mantojumus saņēmuši 17 VID darbinieki. No šiem darbiniekiem 6 ir galvenie nodokļu inspektori. Spilgtākie piemēri: Ilmars Kukurs (nodaļas vadītājs) - mantojumā saņēmis 37 385,82 EUR un nekustamo īpašumu 26 514,71 EUR vērtībā. Elita Seļivanova (vecākais eksperts) - mantojumā saņēmusi 33 400,00 EUR. Solvita Eglīte-Egliene (galvenais nodokļu inspektors) - mantojumā saņēmusi 30 649,76 EUR.

2.kritērijs: Saņemti dāvinājumi vērtībā virs 0 EUR. 2017.gadā dāvinājumus saņēmuši 70 VID darbinieki. No šiem darbiniekiem 34 ir galvenie nodokļu inspektori. Spilgtākie piemēri: Anna Fainziļberga (galvenais jurists) - dāvinājumā saņēmusi 2 nekustamos īpašumus ar kopējo vērtību 40 299,03 EUR. Vera Berezovska (vecākais muitas uzraugs) - dāvinājumā saņēmusi 35 000,00 EUR. Daiga Pētersone (galvenais nodokļu inspektors) - dāvinājumā saņēmusi 30 771,00 EUR

3.kritērijs: Dāvina naudas summu vai nekustamo īpašumu vērtībā virs 20 000 EUR. 2017.gadā naudas summu vai nekustamo īpašumu vērtībā virs 20 000 EUR dāvina 5 VID darbinieki. No šiem darbiniekiem 3 ir galvenie nodokļu inspektori. Spilgtākie piemēri: Edīte Ozoliņa (galvenais jurists) - dāvina 2 nekustamos īpašumus ar kopējo vērtību 54 286 EUR. Gaļina Trofimova (galvenais nodokļu inspektors) - dāvina 32 839 EUR Irina Beļimova (galvenais nodokļu inspektors) - dāvina 25 000 EUR.

4.kritērijs: Saņemts laimests virs 0 EUR (izņemot VAS “Latvijas Loto"). 2017.gadā laimestus saņēmuši 8 VID darbinieki. No šiem darbiniekiem 4 ir galvenie nodokļu inspektori. Spilgtākie piemēri: Vladimirs Vinokurovs (vecākais muitas uzraugs) - laimējis 52 200 EUR Marija Žernoseka (galvenais nodokļu inspektors) - laimējusi 6 038,22 EUR Aiva Asiķe (galvenais nodokļu inspektors) - laimējusi 1 344 EUR

Turpinājums sekos...

(*pārpublicējot visu vai daļu no šīs informācijas, atsauce uz Politisko partiju "KPV LV" ir obligāta)

#valstijjāsākarsevi

Atbildēt uz šo tēmu

Šī vietne izmanto sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lai atšķirtu atsevišķus datorus, personalizētus pakalpojumu iestatījumus, analītiskos un statistikas mērķus, kā arī satura un reklāmu rādīšanas pielāgošanu. Šī vietne var saturēt arī trešās puses sīkfailus. Ja turpināsit izmantot vietni, mēs pieņemsim, ka tas atbilst pašreizējiem iestatījumiem, bet jūs jebkurā brīdī varat tos mainīt. Vairāk info šeit: Privātuma un Sīkdatņu Politika